SkoleSec-prosjektet setter personvern og informasjonssikkerhet på agendaen 

DigiNordland inviterer alle kommuner i Nordland til deltakelse i det nasjonale prosjektet SkoleSec, et tiltak fra KS som retter fokuset på personvern og informasjonssikkerhet i skolen, med mål om å:   Målgruppen for tiltaket er skoleeiere og skoleledere, men også rådgivere og IKT-veiledere i skoleadministrasjoner. Denne sammensatte gruppen er ofte delegert behandlingsansvar for utdanningsområdet, jobber opp […]

Hopp rett ned til innholdet