Ofotenregionen

Ofoten blir, som mange andre regioner, berørt av teknologisk utvikling og tøffere krav for å levere gode tjenester med bruk av mindre ressurser. Regionen er for tiden i en situasjon der innbyggertallet går ned og befolkningen blir eldre. 

Samtidig forventes det at vi må levere gode, og kanskje bedre, tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner. For å få til det må vi bruke teknologi, vi må være innovative og vi må kunne endre oss. Vi må samarbeide på tvers for å skape sammenhengende tjenester som løser brukernes behov – uavhengig av hvem som leverer tjenesten. 

  1. Teknologiutvikling og digitalisering er en drivkraft for hvordan kommunal sektor organiserer, utvikler og leverer tjenester. Digitale løsninger må endres i takt med at teknologien og samfunnet endrer seg. Samfunnsmessige utfordringer som demografi,klima og inkludering gjør at vi må tenke nytt om etablerte løsninger.

  2. Ofoten må de neste årene fortsette å posisjonere seg opp mot de utfordringene vi ser komme. Bruk av teknologi og utvikling av organisasjonen vil være en viktig del av dette arbeidet. 

Kart som viser Nordland, Ofotenregionen er uthevet. Grafisk element

Organisering og samarbeid

Narvik og Evenes kommune har i flere år samarbeidet på flere områder, blant annet barnevern, byggesaksbehandling, NAV og advokattjenester.

Narvik har også levert IKT driftstjenester til Evenes siden 2019, og siden 2021 har vi begynt et digitalt samarbeid.

Landskap i Ofoten besåtende av fjell, fjord og gress
Fotograf: Kristoffer Bergersen

Innsatsområder

  • Digitalt førstevalg
  • Digital kompetanse
  • Velferdsteknologi & eHelse
  • 5G-teknologi og digitalisering
  • Bruke felles løsninger og felles arkitektur

Kontakt

Tim Skau
Digitaliseringsrådgiver, Ofotenregionen

E-post: tim.skau@narvik.kommune.no
Telefon: +47 908 80 762

Øyvind Kristiansen
Digitaliseringsrådgiver, Ofotenregionen

E-post: oyvind.kristiansen@narvik.kommune.no
Telefon: +47 975 33 881

Johanna Nystad
Digitaliseringsrådgiver, Ofotenregionen

E-post: johanna.nystad@narvik.kommune.no
Telefon: +47 480 66 120

Vegard Skoglund
Kvalitetsrådgiver, Ofotenregionen

E-post: vegard.skoglund@narvik.kommune.no
Telefon: +47 900 37 201

Hopp rett ned til innholdet