Påmelding kompetanseløftet

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Det å styrke den digitale kompetansen, er en viktig del av DigiNordland sin strategi og daglig arbeid. Digitaliseringen av samfunnet går raskere og raskere, og det krever at kommunene kontinuerlig utvikler den digitale kompetansen. For å lykkes med digitalisering er det flere områder enn de tekniske som kommunene må beherske, som f.eks. prosessforbedring, gevinstrealisering og […]

OU-finansiert lederopplæring

Lederopplæring

Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med en ekstern aktør: Telemark Kompetanse God ledelse handler om flere forhold. Noen av disse er å tilrettelegge for mestring og motivasjon. I tillegg skal ledere bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse. Akkurat som ansatte har sine opplæringsbehov, trenger også ledere jevnlig påfyll […]

Interesse for Kompetanseløftet i Nordland

Lederopplæring

Det å styrke den digitale kompetansen, er en viktig del av DigiNordland sin strategi og daglig arbeid. Digitaliseringen av samfunnet går raskere og raskere, og det krever at kommunene kontinuerlig utvikler den digitale kompetansen. For å lykkes med digitalisering er det flere områder enn de tekniske som kommunene må beherske, som f.eks. prosessforbedring, gevinstrealisering og […]

Hva skjer på digitaliseringsfronten i 2022?

Fjelltopper i Reine i Lofoten

Er alle kommunene i Nordland klar for de endringene som trer i kraft i 2022? Eller 2023? Vet alle IKT-ledere hva som kommer og hvilke prioriteringer som bør gjøres? De fleste ansatte har nok en viss peiling, men de færreste kan vel skryte på seg en fullstendig oversikt. Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig […]