Webinar med Felles kommunal journal

Felles kommunal journal inviterer til webinar kl 08:30-10:00 for å presentere status i samarbeidsprosjektet.

Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger, lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, KS og samarbeidskommunene Bergen, Bærum, Bodø, Hammerfest, Kristiansand, Ringsaker, Stavanger og Vinje. 

Felles kommunal journal interim AS

Arbeidet gjennomføres i regi av selskapet Felles kommunal journal interim AS (FKJI). Selskapet er heleid av KS og ble stiftet i oktober 2021. Som en del av grunnlaget for stiftelsen, ble det inngått samarbeidsavtaler om det videre arbeidet mellom KS og Helse- og omsorgsdepartementet samt mellom KS og åtte samarbeidskommuner. 

Velkommen!

Hopp rett ned til innholdet