Temamøte – Velferdsteknologisk knutepunkt

Velkommen til Temamøte om Velfersteknologisk knutepunkt. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og KS eKomp Nord, i regi av eHelse Nord.

Tema møtet denne gangen omhandler Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som er en tjeneste som håndterer informasjonsflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og elektronisk pasientjournal (EPJ).

VKP tilbyr både uthenting av opplysninger fra EPJ og automatisk journalføring i EPJ. Hovedformålet med tjenesten er å bidra til et felles knutepunkt, hvor ulike leverandører kan formidle journalverdige opplysninger mellom systemer som ellers ikke snakker sammen. Dette sparer helsepersonell for mye dobbeltarbeid.

I dette temamøtet vil man presentere erfaringer fra kommuner som har benyttet VKP.

Temamøtet er gratis

Hopp rett ned til innholdet