Temamøte om Saksbehandling

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Saksbehandling. Som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå vårt tredje temamøte i regi av eHelse Nord.

Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter. Dette for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark.

Gjennom kartlegginger av kompetansebehovet til kommunene i Nordland og Troms og Finnmark ønsker vi denne gangen å ha fokus på Saksbehandling og endringer på Saksbehandlingsprosessen når det kommer til innføring av Velferdsteknologi og Digital hjemmeoppfølging.

For å oppnå målet om at Velferdsteknologi og Digital hjemmeoppfølging blir innført som en del av helsetjenestene som leveres i kommunene, er det viktig at vurdering av dette blir tatt med i saksbehandlingen.

Målgruppe for temamøtet er saksbehandlere, helseledere, mellomledere og ressurspersoner på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i kommunehelsetjenesten.

Temamøtet er gratis og vil være digitalt. Her kan dere melde på så mange dere vil fra kommunene.

Hvis du har spørsmål ta kontakt

Hopp rett ned til innholdet