Temamøte om endringsledelse

logo eHelsenord

Som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå vårt første temamøte i regi av eHelse Nord. Denne gangen er det endringsledelse som er tema.

Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter. Dette for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark.

Vi har kartlagt hvilke tema kommunene i Nordland og Troms og Finnmark ønsker mer kompetanse på. Et av temaene som flere kommuner ønsket var endringsledelse.

Kompetanse på endringsledelse er en av nøklene til suksess ved innføringen av teknologi i helsetjenestene. Målsetningen er at kompetanse på dette tema styrker innføringen av velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i de forskjellige kommunene.

For å bistå oss som koordinatorer med dette har vi fått med oss Therese Neråsen. Hun jobber som konsulent i Sopra Steria og innleid til KS for å bistå i arbeidet med det nasjonale kommunenettverket. Therese har master i arbeids- og organisasjonspsykologi og har jobbet mye med organisasjons- og lederutvikling i offentlig sektor.

Målgruppe for temamøtet er helseledere, mellomledere og ressurspersoner på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, eller bare hvis du er interessert i endringsledelse.

Temamøtet er gratis og vil være digitalt. Her kan dere melde på så mange dere vil fra kommunene.

Hvis du har spørsmål ta kontakt

Hopp rett ned til innholdet