Temamøte Elektronisk medisineringsstøtte

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Elektronisk medisineringsstøtte. Som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå temamøte i regi av eHelse Nord.

Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter. Dette for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark.

Vi har kartlagt hvilke tema kommunene i Nordland og Troms og Finnmark ønsker mer kompetanse på. Et av temaene som flere kommuner ønsket var Elektronisk medisineringsstøtte.

Målet med denne type teknologi er å gjøre pasientene mer selvdrevne når det kommer til medisinering, redusere ressursbruken knyttet til oppfølgning av medisinering og redusere feilmedisinering blant pasienter.

Merethe Grytdal som er avdelingsleder i en avdeling for psykisk helse og avhengighet i Tromsø kommune skal presentere hvordan de jobber med medisineringsstøtte i deres tjeneste.

Siv Heidi Ditlefsen som er fagleder for hjemmetjenesten i Karlsøy kommune skal presentere hvordan de jobber med medisineringsstøtte sett fra deres perspektiv i en liten øykommune

Målgruppe for temamøtet er: saksbehandlere, helseledere, mellomledere og ressurspersoner på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i kommunehelsetjenesten.

emamøtet er gratis og vil være digitalt. Her kan dere melde på så mange dere vil fra kommunene.

Hvis du har spørsmål ta kontakt

Hopp rett ned til innholdet