Oppstartsmøte faggruppe oppvekst

strektegning av voksen og to barn. Illustrasjon av for oppvekstsektoren

DigiNordland har ansatt en leder for faggruppe for oppvekst som skal koordinere arbeidet med digitalisering i oppvekstsektoren i Nordland. 

I den forbindelse inviteres alle fagpersoner innen oppvekst i kommunene i Nordland til å delta i et oppstartsmøte.

Møtet blir i Google Meet onsdag 22 mars fra kl 10:00 til 11:30.

Agenda

  • Presentasjon av leder for oppvekst
  • Runde rundt bordet
  • Innformasjon av saker som er aktuelle fra KS, Udir.
  • Eksempler som bør diskuteres: Kunstig intelligens (ChatGPT), FEIDE, Universell utforming, Læringsanalyse, personvern, ROS/DPIA (Skolesec), nasjonal tjenestekatalog osv.
  • Portefølje (programvarer i bruk i den enkelte kommune)
  • Innkomne forslag
Hopp rett ned til innholdet