Kompetanseløftet – informasjonsmøte

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

I forbindelse med påmelding til kompetanseløft i digital transformasjon, inviterer DigiNordland til et informasjonsmøte for å svare spørsmål som skulle oppstå.

Hva er Kompetanseløftet?

Kompetanseløftet i digital transformasjon er en kursserie som DigiNordland arrangerer for toppledelsen i kommunene i Nordland. Kursserien foregår i to puljer hvor hver pulje gjennomgår fire moduler fordelt på hhv ett år.

Kompetanseløftet er fundert på et forskningsbasert rammeverk (Fem generasjoner av digital modenhet og 10+3 evner til digital transformasjon), som er utviklet av Pernille Kræmmergaard og Digitaliseringsinstituttet i Danmark. 

Rammeverket består av blant annet kartlegginger av digital modenhet og evner til digital transformasjon. Kartleggingene er en integrert del av modulene, og viser ståsted, barrierer og muligheter i kommunene innen arbeidet med digital transformasjon.  Modulene tar også for seg praktiske og konkrete eksempler; sammenhengen mellom hvorfor, hvordan og hva, relevante caser fra offentlig og privat sektor – og eksempler som er relevant for det enkelte diginettverket, samt et fasilitert gruppearbeid som gjennomføres i forarbeid, dagssamling og etterarbeid.

Mer informasjon om kompetanseløftet finner du i denne artikkelen.

To informasjonsmøter

Vi holder to informasjonsmøter:

24. mai 2023, klokken 09:00 til 10:00

05 juni 2023, klokken 12:00 til 13:00

Hopp rett ned til innholdet