Fagpåfyll: Min kommune

Illustrasjon av to mennesker, en bruker en tablet og en bruker en laptop

Hvordan videreutvikles Min kommune, en løsning fra KS Digitale fellestjenester?

I løpet av 2023 har enkelte kommuner startet integrasjonen med sine saksbehandlersystemer. Dette betyr at Min kommune kan vise mer informasjon om saker, for eksempel dokumenter i byggesaker. Et viktig fokus det siste halvåret har vært å forbedre grensesnitt i Min kommune for innbyggere og virksomheter, slik at de enkelt kan ha oversikt over saksdokumenter og samhandle med kommuner om saker. Innsyn i saker bringer oss et steg nærmere målet om selvbetjening.

Produktansvarlig Hanneke Maria Brouns fra KS Digitale Fellestjenester vil fortelle om ny funksjonalitet i sitt fagpåfyll, og vi får også høre om andre planer og muligheter med produktet.

Lenke til arrangementet

Arrangør: DigiViken

Hopp rett ned til innholdet