Standardisering og automatisering av skjenkebevillingsprosessen i Skatteetaten

Skatteetaten logo

Skatteetaten, KS og diginettverkene inviterer til webinar for å informere om prosjektet og brevmalen slik at kommunene kan ta løsningen i bruk.

Målgruppe: Ansatte som jobber med skjenke-, salgs-, og serveringsbevilling, alkoholloven og serveringsloven samt ansatte i arkivtjenesten. Det kan også være av interesse for ansatte som jobber med digitalisering

Skatteetaten har et prosjekt for å standardisere og automatisere skjenkebevillingsprosessen og ta i bruk robotisert saksbehandling. Det dreier seg i første omgang om arbeidsprosesser for vandelsforespørslene fra kommunene (jf. alkoholloven §15 og serveringsloven §11).

For å få automatisert prosessen i Skatteetaten, er det nødvendig at kommunene bruker en standardisert brevmal. Skatteetaten har jobbet sammen med seks ressurskommuner for å lage denne brevmalen.

På dette webinaret vil Skatteetaten presentere prosjektet og den nye brevmalen samt fortelle mer om automatiseringsprosessen. De vil også fortelle hvordan de vil utvikle og bruke roboten som skal fungere som en digital saksbehandler og automatisk sette sammen en uttalelse på bakgrunn av opplysninger Skatteetaten har om personer og virksomheter tilknyttet bevillingssøker. Målet er at kommunene får raskere svar på forespørslene når saksbehandlingstiden i Skatteetaten reduseres.

Den nye brevmalen kan åpnes og lastes ned via www.skatteetaten.no/vandelsvurdering

Dette er en invitasjon fra Digi Møre og Romsdal og trenger ingen påmelding

Klikk her for å bli med i møtet

Hopp rett ned til innholdet