Train-the-trainer – Kompetanseløftet v.2

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Velkommen til Kompetanseløft 2.0 – et program spesielt designet for neste ledernivå og nøkkelpersoner i kommunene i Digi Nordland. Dette programmet er en videreføring av Kompetanseløftet for toppledere og fokuserer på å gjøre kommunene i stand til å møte de økende kravene til offentlige tjenester i en digital tidsalder gjennom et mer operativt fokus.

Hva er Kompetanseløft 2.0?

Kompetanseløft 2.0 er et opplæringsprogram rettet mot nøkkelpersonell i kommunene, inkludert enhetsledere og andre sentrale ledere. Programmet kombinerer teori og praksis gjennom casearbeid, og forbereder deltakerne på å lede og håndtere digital transformasjon i sine respektive kommuner.

Programmet består av to hoveddeler:

1. Train the Trainer

Dette forberedende programmet kurser endringsagenter som får en mer dyptgående oversikt over rammeverket vi bruker i kommunene innen digital modenhet og digital transformasjon, samt praktiske verktøy for å undervise andre i kommunen, og/eller gjennomføre lokale prosesser. Disse endringsagentene skal være lokale ressurspersoner og fungere som støtte for de andre deltagerne underveis i Kompetanseløft 2.0.

Detaljer:

 • Format: To «lunsj til lunsj»-sesjoner i Bodø, planlagt til høsten.
 • Datoer: Alternativ 1: 19. og 20. september. Alternativ 2: 10. og 11. oktober.
 • Oppfølging: Videre coaching underveis i Kompetanseløft 2 og mini-masterclasser med fagpersoner og ledere som har erfaring med arbeid innen digital transformasjon.
 • Mål: Øke digital modenhet, fremme organisasjonslæring og gi verktøy for systematisk forbedring av kommunale tjenester.

2. Kompetanseløft 2.0

Dette programmet er for sentrale ledere fra alle sektorer i kommunen, som enhetsledere innen oppvekst, teknisk og helse. Deltakerne vil gjennomgå et kursopplegg med en blanding av teori, praktiske eksempler, dialog og flere casearbeider. Målet er å operasjonalisere arbeidet med digital transformasjon i deres kommuner.

Detaljer:

 • Oppstart: Før jul 2024. Mer detaljer om gjennomføring og påmelding kommer.
 • Casearbeid: Deltakerne vil jobbe sammen sektorvis og samlet som kommune gjennom hele prosessen.
 • Kostnader: Programmet er finansiert, men deltakerne på Train the Trainer må dekke overnatting og reise selv.

Hvorfor skal din kommune delta?

Digital transformasjon i offentlig forvaltning er avgjørende for å møte komplekse samfunnsutfordringer og økende krav til offentlige tjenester. Kompetanseløft 2.0 gir kommunene verktøy de trenger for å tilpasse seg teknologiske endringer, forbedre ressursutnyttelse og fremme innovasjon. Programmet fokuserer ikke bare på å digitalisere eksisterende tjenester, men også på å endre måten kommunen organiserer og utfører sine oppgaver for å levere best mulig tjenester til innbyggerne.

Hva kan kommunen forvente å oppnå?

 • Økt digital modenhet
 • Evne til organisasjonslæring og omstilling
 • Systematisk og kunnskapsbasert forbedring av tjenester
 • Delte erfaringer om digital transformasjon
 • Verktøy for eksperimentering og testing av nye arbeidsmetoder
 • Spisskompetanse på digital transformasjon gjennom egne endringsagenter

Hvordan kan din kommune delta?

Kommuner oppfordres til å begynne å vurdere kandidater til «Train the Trainer»-programmet aller først, så kan dere melde på deltagere til Kompetanseløft 2 i løpet av høsten.

Endringsagentene kan komme fra fagområdene digitalisering, IT, HR, eller andre fagområder; det viktigste er at vedkommende har et engasjement og et «ekstra gir» innen arbeidet i kommunen med digital modenhet og transformasjon.

Dere kan ha flere endringsagenter fra én kommune – og hvis dere tenker at dere skal ha med et større antall deltagere fra sektorene på Kompetanseløft 2, bør dere øke antallet endringsagenter.

 «Train the Trainer» vil gi verdifull kompetanseutvikling for deltagerne. Kursbevis utdeles.

Vi ser frem til å komme i gang. Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Hopp rett ned til innholdet