Webinar om DigiBarnevern

illustrasjonsfoto av barn som leker

Diginettverkene og KS inviterer til webinar om Digi Barnevern for å spre informasjon, og dele erfaringer om prosesser som vil være nyttige for alle kommuner som jobber med Digi Barnevern. Målgruppe er ledere og ansatte i barnevernstjenesten, samt alle som jobber med å forberede tjenesteutviklingen og innføringen av modulene i Digi Barnevern. Webinar deles i ulike […]

Oppstartsmøte faggruppe oppvekst

strektegning av voksen og to barn. Illustrasjon av for oppvekstsektoren

DigiNordland har ansatt en leder for faggruppe for oppvekst som skal koordinere arbeidet med digitalisering i oppvekstsektoren i Nordland.  I den forbindelse inviteres alle fagpersoner innen oppvekst i kommunene i Nordland til å delta i et oppstartsmøte. Møtet blir i Google Meet onsdag 22 mars fra kl 10:00 til 11:30. Agenda

DigiBarnevern: Fagpåfyll med Bærum og Netcompany

illustrasjonsfoto av barn som leker

Våre gode kolleger i DigiViken arrangerer to fagpåfyll som er åpne å delta på også for kommuner i Nordland. Dette er det ene av to fagpåfyll om fagsystem for barneverntjenesten. I det første (26. august) presenterer Ullensaker sitt prosjekt sammen med sin valgte leverandør Visma. I det andre (30. august) kommer Bærum sammen med sin […]

DigiBarnevern: Fagpåfyll med Ullensaker og Visma

illustrasjonsfoto av barn som leker

Våre gode kolleger i DigiViken arrangerer to fagpåfyll som er åpne å delta på også for kommuner i Nordland. Dette er det ene av to fagpåfyll om fagsystem for barneverntjenesten. I det første (26. august) presenterer Ullensaker sitt prosjekt sammen med sin valgte leverandør Visma. I det andre (30. august) kommer Bærum sammen med sin […]

Digital workshop om DigiBarnevern

Føttene til en voksen og et barn som står sammen. Foto

Det skjer mye utvikling nasjonalt i arbeidet med KS sitt prosjektområde DigiBarnevern. I lys av dette arbeidet ønsker DigiNordland å invitere fagpersoner med på å diskutere hva vi kan gjøre i felleskap.  Vi ønsker å bli bedre kjent med barneverntjenesten i Nordland og vil derfor høre med fagpersoner og ledere i tjenesten, om hvilke behov […]