Webinar: DigiBarnevern

Trist barn med bamse som ser ut vindu

Diginettverkene inviterer i samarbeid med KS til webinar der vi får en statusoppdatering for leveransene som omhandler prosesser knyttet til anskaffelse og implementering av nytt fagsystem, rapportering, barnevernfaglig kvalitetssystem, og innbyggertjenester.

Fagpåfyll: Feide

strektegning av voksen og to barn. Illustrasjon av for oppvekstsektoren

Dette fagpåfyllet vil de gi oss siste status for pågående prosjekter og siste nytt rundt UU. Målgruppen vil være de som forvalter digitale læremidler/pedagogisk programvare. Fagpåfyllet arrangeres av DigiViken

Webinar om DigiBarnevern

illustrasjonsfoto av barn som leker

Diginettverkene og KS inviterer til webinar om Digi Barnevern for å spre informasjon, og dele erfaringer om prosesser som vil være nyttige for alle kommuner som jobber med Digi Barnevern. Målgruppe er ledere og ansatte i barnevernstjenesten, samt alle som jobber med å forberede tjenesteutviklingen og innføringen av modulene i Digi Barnevern. Webinar deles i ulike […]

Oppstartsmøte faggruppe oppvekst

strektegning av voksen og to barn. Illustrasjon av for oppvekstsektoren

DigiNordland har ansatt en leder for faggruppe for oppvekst som skal koordinere arbeidet med digitalisering i oppvekstsektoren i Nordland.  I den forbindelse inviteres alle fagpersoner innen oppvekst i kommunene i Nordland til å delta i et oppstartsmøte. Møtet blir i Google Meet onsdag 22 mars fra kl 10:00 til 11:30. Agenda

Hopp rett ned til innholdet