Fagpåfyll: Norsk Kommunalteknisk forening

Informasjonssikkerhet - mann med to datamaskiner

Nærmest alle norske kommuner er medlemmer av Norsk Kommunalteknisk forening (NKF). NKF har blant annet et fagfora som heter NKF Digital, og de har takket ja til å komme på besøk for å fortelle hva NKF jobber med på digitaliseringssiden. Hva er deres strategi og hva har de utviklet? Vi ønsker, daglig leder Kirsti Kierulf […]

Fagpåfyll: Nettsider – Ny i Norge

Norsk flagg på flaggstang i solnedgang.

Ny i Norge skal være en enkel portal for nyankomne innvandrere slik at de selv kan finne frem til god offisiell informasjon fra norske myndigheter. Første juni ble en minimumsversjon av nettstedet publisert rettet mot fordrevne fra Ukraina, og i løpet av 2023 og 2024 skal løsningen utvides til flere innvandringsgrupper. Nettstedet skal bistå nyankomne […]

Fagpåfyll: Mestring av RPA og Prosess- og kodedeling!

To dukker/mennesker som bruker laptop og mobil

Å automatisere repeterende, regelbaserte oppgaver ved bruk av RPA (Robotic Process Automation) kan være et nyttig virkemiddel i den digitale transformasjonen. Gevinstene kan være store, men det kreves betydelige ressurser og kompetanse til utvikling og forvaltning. Så hvordan bør vi gå frem, hvilke plattformer er mest brukt, og hvilke arenaer har vi for å dele […]

Kick-Off Kompetanseløftet

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Velkommen til Kick-Off i forbindelse med kompetanseløft i digital transformasjon! Dagen vil gi kommunedirektørene et solid faglig innblikk i hva digital transformasjon og digital modenhet er, før deres ledergrupper skal starte opp med Kompetanseløft i digital transformasjon. Dagen ledes av Pernille Kræmmergaard og Eirin Folde. 09:00 – 09:10 Velkommen ved nettverksleder.Presentasjon av Pernille Kræmmergaard og […]

Kompetanseløftet – informasjonsmøte

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

I forbindelse med påmelding til kompetanseløft i digital transformasjon, inviterer DigiNordland til et informasjonsmøte for å svare spørsmål som skulle oppstå. Hva er Kompetanseløftet? Kompetanseløftet i digital transformasjon er en kursserie som DigiNordland arrangerer for toppledelsen i kommunene i Nordland. Kursserien foregår i to puljer hvor hver pulje gjennomgår fire moduler fordelt på hhv ett […]

Hopp rett ned til innholdet