Train-the-trainer – Kompetanseløftet v.2

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Velkommen til Kompetanseløft 2.0 – et program spesielt designet for neste ledernivå og nøkkelpersoner i kommunene i Digi Nordland. Dette programmet er en videreføring av Kompetanseløftet for toppledere og fokuserer på å gjøre kommunene i stand til å møte de økende kravene til offentlige tjenester i en digital tidsalder gjennom et mer operativt fokus. Hva […]

Train-the-trainer – Kompetanseløftet v.2

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Velkommen til Kompetanseløft 2.0 – et program spesielt designet for neste ledernivå og nøkkelpersoner i kommunene i Digi Nordland. Dette programmet er en videreføring av Kompetanseløftet for toppledere og fokuserer på å gjøre kommunene i stand til å møte de økende kravene til offentlige tjenester i en digital tidsalder gjennom et mer operativt fokus. Hva […]

Erfaringsdeling: Prosessledelse

Person viser en annen person hvordan man gjøre en prosess!

Bli med på denne erfaringsdelingen der Moss kommune og Lent utforsker hvordan prosessledelse kan bidra til  innovasjon og digital transformasjon og hjelpe kommuner å navigere i komplekse utfordringer, utvikle ny kunnskap, og sammen skape gode resultater. Moss kommune har i samarbeid med Lent gjort en bred satsning på kompetanseheving i prosessledelse i sin organisasjon. I webinaret vil […]

Oppstartsmøte kompetanseløftet 2.0

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Hva er Kompetanseløft 2.0? Kompetanseløft 2.0 er et opplæringsprogram rettet mot nøkkelpersonell i kommunene, som enhetsledere og andre sentrale ledere. Programmet integrerer teori og praksis med casearbeid for å forberede deltakerne på å lede og håndtere digital transformasjon innen sine kommuner og består av to opplæringsløp: Programdetaljer: Kompetanseløft 2.0 med casearbeid for ledere i sektorene (med […]

Fagpåfyll: Nesodden.friskus.com

Strektegning som illustrer sosial og velferd

Hva skjer på halvøya? Fra vedtak om anskaffelse av en digital samhandlingsplattform til anskaffelse av Friskus. Hva har Friskus gitt oss og plan for veien videre!

Fagpåfyll: AI-drevet avatar

Illustrasjon av nettverk

DigiVikien arrangerer dette fagpåfyllet.En stor takk til Gunn Astrid (forsker i psykologi ved Oslo met) som vil holde dette fagpåfyllet for oss. «Et grunnleggende premiss for å hjelpe utsatte barn er å snakke med barnet for å innhente informasjon om barnets opplevelser, slik at man kan tilby tilpasset hjelp og støttetiltak. En vesentlig utfordring i […]

Erfaringsdeling: UU – maler

Universell utforming

DigiViken har lovet å gjennomføre erfaringsdelinger og fagpåfyll knyttet til Universell utforming med jevne mellomrom. Denne erfaringsdelingen vil være knyttet til maler. Svein Taknæs fra IKT-Orkidé vil gi oss en innledning som setter tankene våre i gang, så blir det viktig å stille spørsmål og ha dialog. Hvor trykker «skoen» hos dere Neste aktivitet som […]

Hopp rett ned til innholdet