Helseinnovasjonsuka 2022

Teksten helseinnovasjonsuka 2022

For første gang arrangeres Helseinnovasjonsuka fra 26. – 30. september i Bodø.  Her kan du delta på arrangementer som setter søkelys på temaer knyttet til pasientsentrert samhandling og E-helse. Gjennom Helseinnovasjonsuka ønsker vi å skape en arena der folk fra kommunehelsetjenesten, helseforetak, næringsliv, forskningsorganisasjoner, innbyggere og brukerorganisasjoner kan møtes og utveksle kunnskap, innsikt og ideer. […]

Nettverksmøter – åpen for alle interesserte

Nettverksillustrasjon

Vi i DigiNordland baserer vårt arbeid på forespørsel og innspill fra kommunene i Nordland. Derfor mener vi det er viktig med en tett og god dialog med den enkelte kommune. Nettverksmøtene vi holder er derfor åpne for alle interesserte fra kommunene i Nordland. Sammen finner vi veien for det digitale Nordland, og skaper synergier for […]