Første modul for kompetanseløftet gjennomført!

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Endelig er vi i gang – første modul for kompetanseløftet på digital transformasjon ble gjennomført i midten av desember. Nå er så godt som alle kommunale toppledere i Nordland startet på en felles reise for å få forståelsen for «hva, hvordan og hvorfor digital transformasjon».

Modul 1: Grunnleggende konsepter og verktøy

Første modul i kompetanseløftet markerer begynnelsen på en reise mot økt digital kompetanse og innovasjon i Nordland. Denne første fasen fokuserer på temaet «organisasjonen og digital transformasjon». Deltakerne har i sine respektive ledergrupper jobbet med caser, hørt på faglige innlegg og hatt kunnskapsdeling digitalt med andre kommuner. Kartlegging og arbeid med egen organisasjons utgangspunkt innen evner til digital transformasjon og digital modenhet har stått i fokus.

Opplevelse av drivkraft, vilje og gnist

Eirin Folde har ledet samlingene for modul 1 i Kompetanseløftet for digital transformasjon i kommunene i Nordland denne uken. Hun uttrykker at kommunene har vist stor entusiasme, og at det i Nordland er en betydelig drivkraft, vilje og gnist i arbeidet med å levere moderne og brukervennlige tjenester. Mange legger vekt på å være tilpasningsdyktige i lys av samfunnsutviklingen, da målet er å gjøre kommunene til gode steder å bo, arbeide og leve, både nå og i fremtiden. Det er også tydelig at hele regionen i økende grad vektlegger samarbeid, felles innsats og gjensidig støtte i arbeidet med digitalisering, digital transformasjon og bærekraft. Folde takker alle involverte og ser frem til neste modul «Ledelse,» som starter i februar.

Svar fra mentimeterundersøkelse i forbindelse med modul 1.

Forsamlingens svar på mentimeterspørsmålet: Hvilke lederegenskaper tar du med deg inn i organisasjonen din i arbeidet med digital transformasjon?

Deltakernes svar fra forarbeidet understreker inntrykket av at samarbeid, åpenhet og samhandling vektlegges blant kommunene i Nordland.

Positive tilbakemeldinger

Når man tar opp tema som organisasjonsutvikling, teknologi som utfordrer og endringsledelse, kan det fort gå en kule varmt hos noen. Det har vært flere gode diskusjoner, kritiske spørsmål, i tillegg til et snev av motstand slik det ofte er i starten av endringsprosesser. Aller mest har vi opplevd positive tilbakemeldinger, som vektlegger følelsen av et stort mulighetsrom gjennom samarbeid.

Robin S. Lillejord, Kommunalsjef samfunn og samskapning i Øksnes kommune påpeker at:

Samlingen gav oss gode råd og nyttige tips fra de som er litt foran oss på stien. Det skapes en forståelse for at vi må ha hele organisasjon med på dette i fremtiden. Den digitale utviklingen er ikke lengre et valg, men noe vi må gjøre. Kartleggingen fra DI2X gir en god status på hvor vi er, og for veien videre. Vi opplevde at første modul skapte gode diskusjoner internt hos oss.

Tom Erik Holteng, Stabsleder innovasjon og utvikling i Fauske kommune kom med følgende tilbakemelding etter første modul:

Det jeg sitter igjen med som det viktigste for ledergruppa, er hvordan modulen(e) tar oss steg for steg gjennom en godt planlagt løype for at vi skal bli bedre i stand til å møte nåtidens og fremtidens utfordringer i offentlig sektor. Vi skal levere gode tjenester til våre innbyggere og det må vi gjøre på andre måter i fremtiden sett ut fra våre demografiske og økonomiske forutsetninger. For å klare det, trenger vi et kompetanseløft!

Nå venter etterarbeid for kommunene. Forarbeid for andre modul blir tilgjengeliggjort rundt midten av februar, mens neste dagssamling skjer over fire datoer i månedsskiftet april/mai.

Hopp rett ned til innholdet