Grønt lys for nasjonal arkivstrategi!

Gigantisk arkiv

I samarbeid med DigiVestland, DigiViken og en ressurs fra Indre Fosen har vi sammen bedt om støtte fra Digitaliseringsutvalget i KS for å lage en plan om digitalisering av arkiv i Norge.

Den gode nyheten er at utvalget har sagt ja til å spille saken opp. til KommIT-rådet!

Arbeidsgruppen, som skal starte opp tidlig neste år, vil bestå av eksperter fra ulike fagområder, inkludert KDRS og Arkivverket. Målet er å lage en smart plan for å gjøre arkivene bedre og mer effektive over hele landet. Dette er et viktig skritt mot en oppdatert og moderne arkivpraksis.

Se hele saken her:

Hopp rett ned til innholdet