Første temamøte gjennomført!

temamøte webinar på pc og kaffekopp

Nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging arrangerte denne uken et første temamøte i regi av eHelse Nord. Tema for møtet var endringsledelse.

Godt oppmøte

Til å være vårt aller første temamøte ble vi ganske overveldet når vi så at hele 160 ansatte fra Nordland, Troms og Finnmark meldte seg på.

Vi ønsker å takke alle som kom og ikke mist takk til Therese Neråsen for god bistand til gjennomføringen av temamøtet.

Fortsetter suksessen

Planen videre er å gjennomføre månedlige temamøter og aktiviteter. Formålet med møtene er å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark.

Temamøte for mars blir Helhetlig tjenestemodell og påmeldingen til dette legges ut ganske snart.

Har dere forslag til flere tema dere ønsker temamøter om? Ta gjerne Kontakt med oss.

Hopp rett ned til innholdet