Midlertidig pause i nettverksmøter

Illustrasjon av nettverk

DigiNordland har i hele 2022 hatt en gjentagende møteserie med åpne møter for alle interesserte. Møtene har hatt ulik tematikk og innholdet i de digitale møtene har vært både presentasjoner og gruppearbeid. Nå ser vi oss dessverre nødt til å pause serien med nettverksmøter av ulike årsaker. Tilbakemeldingene fra deltakere har stort sett vært positive. Det å få et lite drypp med inspirasjon, kompetanseheving og erfaringsdeling har vært et hyggelig bidrag i deltakernes arbeidshverdag.

Kapasitetsutfordringer

Nå blir imidlertid serien med nettverksmøter midlertidig pauset grunnet kapasitetsutfordringer i arbeidsstokken hos DigiNordland. Vi jobber med å rekruttere ny kompetanse til DigiNordland som vil være viktige ressurser i arbeidet med denne typen arrangementer. Inntil rekrutteringen er på plass må dessverre andre oppgaver komme i første rekke. Vi ser oss derfor nødt til å midlertidig pause nettverksmøtene. Skulle det dukke opp behov for enkeltmøter rundt våre tema, vil vi likevel arrangere fellesmøter. Men det vil altså ikke være en fast møteserie første og kanskje andre kvartal av 2023.

Nettverksmøter er et hyggelig møtepunkt

DigiNordland beklager til våre kolleger i kommunene i Norldand at vi er nødt til å pause serien med nettverksmøter midlertidig. Vi håper å snart kan dra i gang en ny fast møteserie med disse hyggelige treffpunktene. Vi ønsker å kunne på ny gi oppdateringer, inspirasjon og erfaringsdeling til alle våre kolleger i kommunene i Nordland. I arbeidet med digitalisering er samarbeid, kommunikasjon og endringsarbeid veldig sentralt, og våre nettverksmøter har vært en god arena for etablering av slike bekjentskap og diskusjon.

Ønsker du å lese mer om våre nettverksmøter kan du lese artikkelen her.

Meld deg på nettverksmøter

Vi oppdaterer fortsatt listen over påmeldte til møteserien, så om du ønsker å få invitasjon og informasjon så snart vi setter i gang igjen, kan vi gjerne legge deg til på mottakerlisten. Ta i såfall kontakt med leder for DigiNordland.

Hopp rett ned til innholdet