Nettverksmøter – åpen for alle interesserte

Illustrasjon av nettverk

Vi i DigiNordland baserer vårt arbeid på forespørsel og innspill fra kommunene i Nordland. Derfor mener vi det er viktig med en tett og god dialog med den enkelte kommune. Nettverksmøtene vi holder er derfor åpne for alle interesserte fra kommunene i Nordland. Sammen finner vi veien for det digitale Nordland, og skaper synergier for å oppnå våre mål.

Tema i nettverksmøtene

Innholdet i disse møtene baserer seg primært på ønsker, spørsmål, forespørsler og innlegg fra dere i kommunene. Derfor håper vi dere aktivt kommer bidrar med henvendelser i forkant av møtene. Dermed bidrar dere til å gi disse møtene stor overføringsverdi for dere selv og deres kolleger i Nordland. Bidrag kan sendes på mail.

Formatet på møtene er stort sett som følge:

  • Innsjekk: kort gjennomgang av hvem som er med, og hva som opptar deg for tiden.
  • Aktuelt fra DigiNordland: Nyheter i arbeidet med digitalisering i Nordland, og nasjonalt.
  • Gjesteinnlegg: Aktuelt fra regionene i Nordland, andre DigiNettverk, eksterne foredragsholdere etc.
  • Gruppearbeid/diskusjon: På bakgrunn av de overnevnte punktene deler vi opp i mindre grupper for å diskutere aktuelle problemstillinger
  • Utsjekk: Ris/ros, hva tar du med deg fra dagens møte, hva ønsker du i neste samling.

Møtene foregår digitalt hver tredje torsdag fra 09-11.

I møtene bruker vi denne mirotavlen som agenda og «tavle» for diskusjoner og gruppeøkter. Her finner du derfor historikk fra tidligere møter og agenda for neste møte.

Sammen skaper vi engasjement

Vi blir veldig glad om du deler møteserien med dine gode kolleger, enten i egen kommune eller i nabokommuner. Det er kun gjennom tett samarbeid og gode dialoger vi kan finne felles digitaliseringsprosjekter. Møteserien er en god arena for innsikt i pågående prosjekter i andre kommuner, og gir et utgangspunkt for videre nettverksbygging.

Ønsker du melde deg på møteserien? Kontakt oss!

Velkommen!

Hopp rett ned til innholdet