To nye nettverkskoordinatorer

Bilde av Anette og Vibeke

DigiNordland ønsker velkommen to nye nettverkskoordinatorer innenfor velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Anette Skogstad og Vibeke Tellmann har rollen som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i Nordland. Begge koordinatorene kommer fra tilsvarende roller i Bodø Kommune og har lang erfaring med prosjektledelse innenfor velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i kommunen. Bodø kommune er vertskommune for rollen som dekker alle kommuner i fylket. Vibeke koordinerer arbeid på Digital hjemmeoppfølging og Anette koordinerer arbeid innenfor velferdsteknologi.  

«Vi er i en etableringsfase og kommer til å ta kontakt med de ulike kommuner fortløpende for å få etablert nødvendige arbeidsgrupper. Sammen skal vi lage en gunstig strategi for implementering og kompetanseheving tilknyttet velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i Nordland.»

Anette Skogstad og Vibeke Tellmann

DigiNordland og faggruppen for eHelse Nord ønsker koordinatorene hjertelig velkommen i samarbeidet.

Ønsker din kommune å ta kontakt med koordinatorene?

Deres kontaktinformasjon er:

Anette Skogstad 
+47 45 60 05 73

anette@diginordland.no

Vibeke Tellmann 
+47 97 60 74 48

vibeke@diginordland.no

Nasjonalt arbeid

KS har gjennom Statsbudsjettet for 2022 fått ansvar for å drive kommunenettverk for innføring av velferdsteknologi i kommunal sektor som en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Målet er å innføre en varig struktur i form av et nettverk ledet av KS for å bygge og sikre kompetanse og kompetansedeling om implementering av velferdsteknologi i kommunene.

I tråd med de målsetningene, er det etablert et nasjonalt fagnettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging.

Kommunenettverk for velferdsteknologi

Kommunenettverk for velferdsteknologi er ett av de prioriterte tiltakene i Felles plan og rammeverk for eHelse i kommunal sektor og ett av tiltakene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Kommunenettverket skal være en arena som danner grunnlaget for:

  1. Erfaringsdeling og beste praksis
  2. Sertifisering og standardisering av velferdsteknologi
  3. Vurdering av mulige innovasjonsområder og bruk av ny smart teknologi
  4. Arena for å vurdere gevinster og konsekvenser av teknologi i tjenestene
  5. Arena for å drøfte fremtidige scenarioer for endring av arbeidsprosesser ved bruk av ny smart teknologi

Koordinatorenes arbeid

Målsettingen med nettverkskoordinatorene i eHelse Nord er å bidra til at kompetanse om innføring av velferdsteknologi, digital hjemmeoppfølging, tjenesteinnovasjon, endringsledelse og gevinstrealisering opprettholdes og videreutvikles i kommunal sektor tett på kommunene.

eHelse Nord

DigiNordland og Digi Troms og Finnmark har sammen etablert en faggruppe for eHelse. Denne faggruppen heter eHelse Nord, og nettverkskoordinatorene for Nordland og Troms og Finnmark er alle deltakere i eHelse Nord.

Hopp rett ned til innholdet