Etablering av eHelse Nord

En gjeng leger i uniform som går i en gang. Foto

Etablering av faggruppa «eHelse Nord» er et pågående arbeid i samarbeid med Digi Troms og Finnmark. Basert på etablerte struktur i de øvrige nasjonale digitaliseringsnettverkene, samt det økte ansvar tilegnet denne strukturen fra nasjonalt hold, ser vi det nødvendig å etablere samlet faggruppe på området for e-helse. Det er også en formening om at det er best å bygge videre på eksisterende nettverk og samarbeid i Nord-Norge; KS eKomp, velferdsnettverk, regionale helseforetak m.m. Derfor er forslaget å etablere en felles faggruppe for det kommunale arbeidet på e-helse i Nordland og Troms- og Finnmark.

eHelse Nord er et samarbeid med alle offentlige aktører som arbeider med eHelse i Nord-Norge

Formål og videre plan

Tanken med etableringen er å samle alle eksisterende samarbeid og ressurser til felles arbeid for utrulling av nasjonale e-helseløsninger. Det har til nå vært flere møter med fagpersoner fra de to fylkene, både til orientering og for felles utarbeidelse av mandat. Planen videre er i korte trekk:

 • få landet en hensiktsmessig organisering med dedikerte fagpersoner i sentrale roller
 •  søke midler basert på nevnte mandat
 • Utarbeide intensjonsavtaler som formidles til hver enkelt kommune hvor en mulighet til å være med i felles prosjektløp tilbys.
  • Intensjonsavtalen fremmer et utvalg prioriterte løsninger, som gjenspeiler de nasjonale prioriteringene på området.
  • Basert på intensjonsavtalene rigges så mindre samarbeidsgrupper, såkalte «kompisnettverk» som sammen implementerer de nasjonale fellesløsningene.

Riggen for e-helse Nord skal være fungerende paraplyenhet for eksisterende arbeid på både e-helse og velferdsteknologi, og vil bistå kommuner til å ta i bruk nasjonale løsninger og ny velferdsteknologi. Initiativet er et direkte tilsvar på frykten for å ende opp med såkalt e «a- og b-kommuner» innenfor e-helse i Nordland.

Mål for arbeidet

Mål for e-helse nord gjenspeiler nasjonale ønsker om å være en arena for:

 1. koordinere implementeringen av nasjonale e-helse-løsninger i Nord-Norge
 2. erfaringsdeling og beste praksis
 3. sertifisering og standardisering av e-helse
 4. vurdering av mulige innovasjonsområder og bruk av ny smart teknologi
 5. arena for å vurdere gevinster og konsekvenser av teknologi i tjenestene
 6. arena for å drøfte fremtidige scenarioer for endring av arbeidsprosesser ved bruk av ny smart teknologi

Mer informasjon om etableringen og pågående arbeid kommer.

Er du e-helsepersonell og ønsker å delta nærmere i arbeidet? Kontakt oss for muligheten til å bli med i Teams-gruppe.

Hopp rett ned til innholdet