Vi samarbeider for bedre, smartere og mer bærekraftige innbyggertjenester i Nordland.

Aktuelt

Helseinnovasjonsuka

Les artikkel

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Ny fase av digital transformasjon i kommunene: Kompetanseløft 2.0

Les artikkel

Digitale arkiv sikrer fremtidens kulturarv.

Digitale arkiv sikrer fremtidens kulturarv

Les artikkel

Helhetlig tjenestemodell – Vi er i gang!

Les artikkel

Digitalisering

KS kjører gratis webinarserie om digitalisering

Les artikkel

24.mai kl. 09-11: Digitalt informasjonsmøte om fellesprosesser i DigiBarnevern i Nordland

Les artikkel

Hva gjør DigiNordland?

DigiNordland er et strategisk operativt samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen i Nordland. Målet er gode digitale løsninger for kommunale tjenesteytere og kommunenes innbyggere.

Arrangementer

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Train-the-trainer – Kompetanseløftet v.2

eHelse i kommunene: Innovasjonskultur og samarbeid for framtidens helsetjeneste

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Train-the-trainer – Kompetanseløftet v.2

Her kan det være et sitat, eller noe annet som øker troverdigheten.

Lurer du på noe?

Hopp rett ned til innholdet