Regioner

DigiNordland løser ansvaret gjennom det tette samarbeidet med lokale digitaliseringsnettverk i Nordland. Samarbeidet fungerer svært godt, og utøves med god frekvens gjennom hensiktsmessige kanaler for dialog og erfaringsutveksling. Vi har faste nettverksmøter to ganger i måneden hvor både store og små saker dukker opp. Samarbeidet har stor verdi både for regioner med godt etablerte digitaliseringsnettverk, men også for de under etablering. 

Fylkeskart over Nordland som viser digitaliseringsnettverkene

Organisering

Grafisk fremstilling av organiseringen i DigiNordland

Nasjonal organisering

Gjennom de lokale digitaliseringsnettverkene i Nordland har DigiNordland tilnærmet full oppslutning, og samarbeid med samtlige 41 kommuner. Nasjonalt er det etablert tilsvarende regionale digitaliseringsnettverk som vist nedenfor. 

Kart som viser digitaliseringsnettverkene i Norge. Grafisk fremstilling
Hopp rett ned til innholdet