DigiVesterålen

DIGI Vesterålen er et regionalt samarbeid mellom alle kommunene i Vesterålen. Prosjektet ble etablert i 2021 og delfinansiert med skjønnsmidler fra Statsforvalter. Utgangspunktet i søknaden var økt kraft og fart på digitaliseringen for regionen. Samt et ønske om at vi sammen kan gi gode, likeverdige og bærekraftige tjenester i Vesterålen.

Prosjektet har i første fase gjennomført et forstudie, der status, digital modenhet og innsatsområder ble kartlagt, og samlet i en rapport.

Prosjektet sitt hovedmål er;
«Vesterålen skal tilby gode framtidsrettede digitale løsninger for å gi en enklere, tryggere og bedre hverdag for innbyggere og næringsliv i regionen»

Kart som viser Nordland, Vesterålen er uthevet. Grafisk element

Organisering

Prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe bestående av kommunedirektørene i alle de seks kommunene. 

Det har vært en arbeidsgruppe bestående av 1-2 ressurspersoner fra hver kommune. I tillegg har IT-lederne i kommunen vært en ressursgruppe for forprosjektet. Det har vært engasjert ekstern prosjektleder fra KS-konsulent as.

KS Nord-Norge og Statsforvalteren har vært holdt orientert om prosjektet. 

Fjellrekke i solnedgang

Innsatsområder

  • Strategi og retning
  • Felles nasjonale løsninger og digitale tjenester. Standardisering
  • Felles verktøy og systemer
  • Felles behovsdrevne anskaffelser
  • Kompetanseutvikling og deling. Lederutvikling
  • IKT – infrastruktur, sikkerhet og drift.

Kontakt

Ansattbilde av smilende mann

Robin S. Lillejord
Koordinator, DIGI Vesterålen

E-post: robin.lillejord@oksnes.kommune.no
Telefon: +47 911 31 300

Hopp rett ned til innholdet