Ett digitalt Salten

Prosjektet «Ett digitalt Salten» skal være en pådriver for økt digitalisering av kommunene i Salten. Visjonen «enklere hverdag for innbyggere og næringsliv i Salten», bygger på nasjonal digitaliseringsstrategi og stortingsmelding 27 Digital agenda for Norge.

Kart som viser Nordland, Salten er uthevet. Grafisk element

Organisering

«Ett digitalt Salten» er et 3-årig prosjekt som startet opp høsten 2020. Prosjektet er forankret i Salten Regionråd, som er et samarbeidsorgan mellom de 10 kommunene i Salten.

Prosjektet fungerer som tilrettelegger, nettverksbygger og koordinator mellom kommunene, KS, andre diginettverk og private leverandører.

Hytte og snødekte fjell. Foto

Hovedområder

Prosjektet er konsentrert om de fire hovedområdene:

  • Kompetanse
  • Nettverk og samarbeid
  • Enkle digitaliseringsprosjekt
  • Strategi og politikk

 

I tillegg foregår det aktivt informasjonsarbeid som nyhetsbrev og webinarer, workshops og foredrag, samt utredningsarbeid og påvirkningsprosesser som fremmer digitalisering av offentlig sektor.

Kontakt

Det er for tiden en vurdering for videreføring av prosjektet «Ett digitalt Salten». Det er derfor foreløpig ingen kontaktperson for Salten. Ta kontakt med leder for DigiNordland.

Hopp rett ned til innholdet