Ett digitalt Salten

Prosjektet «Ett digitalt Salten» skal være en pådriver for økt digitalisering av kommunene i Salten. Visjonen «enklere hverdag for innbyggere og næringsliv i Salten», bygger på nasjonal digitaliseringsstrategi og stortingsmelding 27 Digital agenda for Norge.

Kart som viser Nordland, Salten er uthevet. Grafisk element

Organisering

«Ett digitalt Salten» er et 3-årig prosjekt som startet opp høsten 2020. Prosjektet er forankret i Salten Regionråd, som er et samarbeidsorgan mellom de 10 kommunene i Salten.

Prosjektet fungerer som tilrettelegger, nettverksbygger og koordinator mellom kommunene, KS, andre diginettverk og private leverandører.

Hytte og snødekte fjell. Foto

Hovedområder

Prosjektet er konsentrert om de fire hovedområdene:

  • Kompetanse
  • Nettverk og samarbeid
  • Enkle digitaliseringsprosjekt
  • Strategi og politikk

 

I tillegg foregår det aktivt informasjonsarbeid som nyhetsbrev og webinarer, workshops og foredrag, samt utredningsarbeid og påvirkningsprosesser som fremmer digitalisering av offentlig sektor.

Kontakt

Tom Erik Holteng
Prosjektleder, Salten Regionråd

E-post: tom.erik.holteng@salten.no
Telefon: +47 977 36 144