Rådgivning i prosesser

Digitaliseringsarbeid består av mange prosesser; kartleggingen av disse og deretter optimalisering. Noe av det planlagte arbeidet som DigiNordland som prosjekt vil etterstrebe som et innsatsområde går på nettopp rådgivningen i prosessarbeid. Det kan være mange forskjellige vinklinger og behov knyttet til dette.

Eksempler er å avdekke organisatoriske flaskehalser, manuelle arbeidsprosesser, og innlemming av lean arbeidsmetodikk.

Andre områder som går inn i dette innsatsområdet er: prosessforbedring, organisatorisk forbedring, digitalt fundament (infrastruktur), anskaffelser, leverandørstyring og informasjonssikkerhet.

Hopp rett ned til innholdet