Informasjons­arbeid

Et nødvendig ledd i prosjektet er god informasjon. Det vil derfor være et dedikert innsatsområdet knyttet til informasjonsarbeid. For å sikre en god samstyring i nettverket er det viktig at både informasjon og kommunikasjon blir godt strukturert. Informasjonsflyten skal ikke bare være god internt i nettverket, men også utad til regionalt og nasjonalt hold. I tillegg er den eksterne kommunikasjonen til innbyggere viktig, samt å opprette flater for tosidig kommunikasjon mot publikum.

Eksempler på aktiviteter og prosjektområder som faller inn under dette innsatsområdet er: nettverksbygging, innbyggerinvolvering, erfaringsutveksling og etablering av nye kommunikasjonsflater.

Hopp rett ned til innholdet