Digital workshop om DigiBarnevern

Føttene til en voksen og et barn som står sammen. Foto

Det skjer mye utvikling nasjonalt i arbeidet med KS sitt prosjektområde DigiBarnevern. I lys av dette arbeidet ønsker DigiNordland å invitere fagpersoner med på å diskutere hva vi kan gjøre i felleskap. 

Vi ønsker å bli bedre kjent med barneverntjenesten i Nordland og vil derfor høre med fagpersoner og ledere i tjenesten, om hvilke behov og ønsker det er til samarbeid på digitalisering.

Særlig aktuelt er det for kommuner som i dag benytter fagsystemene Dips Barnevern og Visma Familia. Det er varslet at supportavtalene for disse to systemene skal utfases. Det anbefales derfor anskaffelse av nye fagsystemer. Hvilke kommuner i Nordland dette gjelder ønsker vi å få kartlagt.

DigiNordland ønsker å følge opp kommunene som må anskaffe nye fagsystem, og være rådgivende i beslutningsprosesser. Kanskje ser vi også behovet for at DigiNordland koordinerer en felles anskaffelsesprosess. 

KS har høy prosjektaktivitet på tilleggstjenester og støttesystemer tilegnet fagområdet på barnevernstjenester. Vi har invitert Røy Bøhmer fra KS for å orientere om status på prosjekter, samt deres fremtidige planer. 

Lurer du på noe i denne sammenheng? Kontakt oss!

Hopp rett ned til innholdet