Webinar: Hva er KS Læring? Muligheter og gevinster.

Skrivebok med penn, en laptop og en kaffekopp på et bord. Foto

DigiNordland og Telemark kompetanse samarbeider for å hjelpe kommuner å ta i bruk KS læring

Telemark Kompetanse er et team med seniorrådgivere, hvor de fleste har mer enn 10 års erfaring med operativt kompetanseutviklingsarbeid, både innen fagsektorer og overordnet. Telemark Kompetanse har spisskompetanse på å forstå og løse ulike behov. Dette ekspertmiljøet har lang erfaring med systemimplementering, organisasjonsutviklingsprosesser, lederstøtte, samt spesifikk helsefaglig og skolefaglig bakgrunn. Telemark Kompetanse har egen nettpedagog, og over halvparten av rådgiverne har pedagogisk bakgrunn. Miljøet innehar også bestillerkompetanse for bedre å kunne tolke behov inn mot valg av løsning/muligheter for sine kunder. De har siden 2014 bistått over 200 organisasjoner med teknologistøttet læring.

Mange av kommunene i Nordland har allerede lisens på KS læring, men vi ser at mange bruker ikke læringsplattformen sitt fulle potensial.Ofte ligger utfordringen i forankring i organisasjonen, kultur og ansattes rutiner. Trenger din kommune en «restart» på dette arbeidet? Eller har dere ikke tatt i bruk e-læring enda? 

På dette webinaret gir Arne Mathias Lia fra Telemark Kompetanse dere et innblikk i KS Læring, med fokus muligheter og gevinster.

Målgruppen for webinaret er representanter fra kommunenes ledergrupper.

Tidspunkt:

06.04.22 – kl 09:00 til 09:30 – Meld deg på her

20.04.22 – kl 09:00 til 09:30 – Meld deg på her

22.04.22 – kl 09:00 til 09:30 – Meld deg på her

29.04.22 – kl 09:00 til 09:30 – Meld deg på her

Har du spørsmål? Kontakt arnemathias@tkas.no eller DigiNordland

Hopp rett ned til innholdet