Erfaringsdeling: Prosessledelse

Person viser en annen person hvordan man gjøre en prosess!

Bli med på denne erfaringsdelingen der Moss kommune og Lent utforsker hvordan prosessledelse kan bidra til  innovasjon og digital transformasjon og hjelpe kommuner å navigere i komplekse utfordringer, utvikle ny kunnskap, og sammen skape gode resultater.

Moss kommune har i samarbeid med Lent gjort en bred satsning på kompetanseheving i prosessledelse i sin organisasjon. I webinaret vil Moss fortelle om hvorfor man har valgt denne satsningen, og hvilke erfaringer man har gjort seg.

Lent er Norges største fagmiljø innen prosessledelse og styrkebasert utviklingsarbeid. Lent jobber med prosessledelse og prosesslederopplæring. I webinaret vil Lent fortelle om hva prosessledelse er og hvordan det kan bidra til å lede effektive prosesser som skaper felles resultater gjennom samhandling, involvering og kreativitet.

Hopp rett ned til innholdet