Oppstartsmøte kompetanseløftet 2.0

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Hva er Kompetanseløft 2.0? 
Kompetanseløft 2.0 er et opplæringsprogram rettet mot nøkkelpersonell i kommunene, som enhetsledere og andre sentrale ledere. Programmet integrerer teori og praksis med casearbeid for å forberede deltakerne på å lede og håndtere digital transformasjon innen sine kommuner og består av to opplæringsløp:

  1. Train the Trainer: Dette forberedende programmet fokuserer på å utdanne endringsagenter. Deltakerne vil få de nødvendige ferdighetene og verktøyene til å undervise andre i kommunen, lede implementeringen av nye digitale prosesser og fungere som lokale fagpersoner under Kompetanseløft 2.0.
  2. Kompetanseløft 2.0: Sentrale ledere fra alle sektorer i kommunen, som enhetsledere innen oppvekst, teknisk, og helse, vil gjennomgå et kursopplegg med teori, praktiske eksempler, dialog og casearbeid. Målet er å operasjonalisere digital transformasjon i deres respektive kommuner. Deltakerne vil jobbe sammen sektorvis, men også delta samlet som kommune gjennom hele prosessen.

Programdetaljer:

  • Train the Trainer:
  • Format: To «lunsj til lunsj»-sesjoner i Bodø, planlagt denne høsten. 
  • Datoer: Alternativ 1: 19. og 20. september. Alternativ 2: 10. og 11. oktober.
  • Videre coaching og mini-masterclasser med ledende fagpersoner i digital transformasjon.
  • Mål: Øke digital modenhet, fremme organisasjonslæring og gi verktøy for systematisk forbedring av kommunale tjenester.

Kompetanseløft 2.0 med casearbeid for ledere i sektorene (med støtte fra endringsagentene):

  • Oppstart: Før jul 2024.
  • Mer informasjon om prosessen og påmelding kommer snart.

Programmet er finansiert, men for deltagerne på Train the Trainer må overnatting og reise dekkes av egen kommune.

Vi oppfordrer kommuner til å begynne å vurdere kandidater til «Train the Trainer»-programmet og delta i vårt informasjonsmøte for å lære mer om mulighetene som Kompetanseløft 2.0 tilbyr.

Hjertelig velkommen til møtet!

Hopp rett ned til innholdet