Nasjonal digital samling om digital inkludering

Mann på tur

KS, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Viken fylkeskommune og Nasjonalbiblioteket inviterer til en nasjonal digital samling om digital inkludering torsdag 17.november.

Målgruppe

Ansatte i alle landets kommuner og fylkeskommuner som jobber med veiledning i grunnleggende digital kompetanse, andre ansatte som jobber med temaet digital inkludering/digitalt utenforskap eller digitalisering generelt og frivillige som jobber som veiledere. 

Programmet vil inneholde faglig relevante innlegg og erfaringsutveksling i grupper hvor alle deltar.

Program

 • 09.00 -09.10 – Velkommen og praktisk info
 • 09.10 -09.50 Innlegg:
 • Innlegg fra Kommunal- og distriktsdepartementet v/Stian Lindbøl
 • Felles nasjonalt løft for digitalt innhold i bibliotek v/Trygve Kikut, prosjektleder for Digin og rådgiver i Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
 • Digital inkludering fra forskningsperspektiv v/Kari Sand, forsker Sintef
 • Spørsmål og refleksjon i plenum
 • 15 min pause
 • 10.05 -11.00 Innlegg
 • Eksempler på digital opplæring i Risør kommune v/ Amalie Rhein, kursholder for Pensjonistforbundet
 • I Halden samskaper vi om digital deltakelse v/Karine Engebretsen, enhetsleder kommunikasjon og service og Sven Lilleheier, biblioteksjef
 • Spørsmål og refleksjon i plenum
 • Hva er Digihjelpen? v/KS
 • Hva er Digidel? V/HK-dir
 • Kort pause
 • 11.05 Erfaringsdeling i grupper
 • 11.45 – Oppsummering i plenum
 • 11.55 – Takk for i dag

Vi sender ut møtelenke til påmeldte deltakere i før samlingen starter!

Les mer her.

Hopp rett ned til innholdet