Kick-Off Kompetanseløftet

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

Velkommen til Kick-Off i forbindelse med kompetanseløft i digital transformasjon!

Dagen vil gi kommunedirektørene et solid faglig innblikk i hva digital transformasjon og digital modenhet er, før deres ledergrupper skal starte opp med Kompetanseløft i digital transformasjon.

Dagen ledes av Pernille Kræmmergaard og Eirin Folde.

09:00 – 09:10Velkommen ved nettverksleder.
Presentasjon av Pernille Kræmmergaard og Eirin Folde
09:10 – 10:00Tema:
Hvorfor digital transformasjon og markante forandringer vi ser i samfunnet
10:00 – 10:15Pause
10:15 – 11:00Tema:
Generasjoner av digital modenhet i organisasjoner
11:00 – 11:30Benstrekk og gruppedialog: Hvor er vi og hvilken ambisjon har vi som kommuner?
11:30 – 12:15Lunsj
12:15 – 12:35Deling og dialog i plenum
12:35 – 13:30Tema:
Hva trenger en organisasjon å mestre for å kunne transformere seg?
I denne økten blir dere kjent med 10+3 evner til digital transformasjon
13:30 – 13:40Pause
13:40 – 14:30Tema:
Nye oppgaver og samarbeid i kommunal sektor
14:30 – 14:40Pause
14:40 – 15:15Tema:
Om kompetanseløft DigiNordland. Gjennomføring, tidsplan, kartlegginger, spørsmål og avklaringer.
15:15 – 15:30Avrunding og takk for dagen
Hopp rett ned til innholdet