Helseinnovasjonsuka 2022

Teksten helseinnovasjonsuka 2022

For første gang arrangeres Helseinnovasjonsuka fra 26. – 30. september i Bodø.

 Her kan du delta på arrangementer som setter søkelys på temaer knyttet til pasientsentrert samhandling og E-helse. Gjennom Helseinnovasjonsuka ønsker vi å skape en arena der folk fra kommunehelsetjenesten, helseforetak, næringsliv, forskningsorganisasjoner, innbyggere og brukerorganisasjoner kan møtes og utveksle kunnskap, innsikt og ideer.

Helseinnovasjonsuka skal bidra med innsikt, inspirasjon, kunnskap og møteplasser på tvers av sykehus, kommune, helsenæring, helsepersonell, brukere og FOUI-miljøer i regionen. Vi har satt sammen et program som består av ulike arrangementer med erfarne og dyktige foredragsholdere fra lokale, nasjonale og internasjonale innovasjonsmiljøer.

Mandag til torsdag består av ulike arrangementer som arrangeres i Bodø. Fredag arrangeres det et lukket møte for prosjekt- og rådgivningsgruppen til Inovacare, hvor vi jobber videre med å bygge en solid arena for helseinnovasjon i regionen.

Nysgjerrig? Interessert? Meld deg på!

Har du spørsmål knyttet til arrangementet? Kontakt oss

Hopp rett ned til innholdet