Fagpåfyll: Norsk Kommunalteknisk forening

Informasjonssikkerhet - mann med to datamaskiner

Nærmest alle norske kommuner er medlemmer av Norsk Kommunalteknisk forening (NKF). NKF har blant annet et fagfora som heter NKF Digital, og de har takket ja til å komme på besøk for å fortelle hva NKF jobber med på digitaliseringssiden. Hva er deres strategi og hva har de utviklet?

Vi ønsker, daglig leder Kirsti Kierulf og Customer Sucess Manager Lene Kristin Hollseter, velkommen da vi mener det er veldig viktig at Diginettverkene og organisasjoner som NKF samarbeider til det beste for våre medlemmer.

Vi har felles interesse om å bidra til at kommunene/fylkeskommunene jobber smart og gir innbyggerne brukervennlige og effektive løsninger.

Hopp rett ned til innholdet