Fagdag om informasjonssikkerhet for oppvekst

Grafikk som illustrerer SkoleSec-prosjekt

Porsgrunnskolen og DigiTV (Digi Telemark og Vestfold) inviterer til nasjonal fagdag 2. juni!

Porsgrunnskolen arrangerer webinar om dette viktige temaet. Målet er kompetanseheving, erfaringsutveksling – men viktigst av alt, konkret arbeid for egen skole og kommune! 

Det vil si at du/dere etter økten skal sitte igjen med utkast til et handlingsprogram for fremtidig arbeid for din virksomhet eller kommune, og føle at du har fått ny kompetanse i løpet av møtet. 

Du vil bli introdusert for spennende gjester. SkoleSec fra KS vil sikre faglig kvalitet og lede deler av arbeidet. Vi ønsker å få gode diskusjoner og ikke minst – tid til å jobbe med planlegging av egen kompetansebygging i din virksomhet. 

Målgruppe: 

Skoleledere, digitalpedagoger og personvernombud i kommuner og fylkeskommuner. 

Form: 

Live-sending fra Elvespeilet i Porsgrunn ledet av digitalpedagog Silje Aspeflaten, Porsgrunnskolen og rådgiver Rune Melgård, Porsgrunnskolen.  

Det legges opp til gruppearbeid. 

Vi anbefaler at dere melder dere på samlet fra en skole eller kommune, slik at grupperefleksjonene kan knyttes direkte til egen hverdag. Vi råder dere også til å samles fysisk, booke møterom og koble dere samlet opp til livesendingen.

Kontaktperson DigiTV: Siebe Kamstra 

Hopp rett ned til innholdet