eHelse i kommunene: Innovasjonskultur og samarbeid for framtidens helsetjeneste

For tredje gang går Helseinnovasjonsuka i Bodø av stabelen 23-27 september. Vi i eHelse Nord gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer en egen dag under Helseinnovasjonsuka.

Vi i eHelse Nord bidrar til gjennomføring av arrangementet «eHelse i kommunene: Innovasjonskultur og samarbeid for framtidens helsetjenester» der man skal skissere hvordan kommunene i Nordland og Troms og Finnmark forbereder seg på endringen som kommer, gjennom dannelse av et eget nettverk for eHelse – eHelse Nord.

eHelse i kommunene: Innovasjonskultur og Samarbeid for Fremtidens Helsetjenester fokuserer på viktige temaer innenfor eHelse, og hvordan vi kan samarbeide for å skape fremtidens helsetjenester.

Dagen vil være en arena for læring, deling av erfaringer og nettverksbygging. Hvor målet er å styrke samarbeidet på tvers av kommunene for å forbedre helsetjenestene vi tilbyr våre innbyggere. Vi ser frem til en dag fylt med inspirasjon og nyttige diskusjoner.

Hopp rett ned til innholdet