Webinar om Aktiv Kommune

Hånd som buldrer

Aktiv kommune er en digital bestillingsløsning for utlån og flerbruk av kommunens lokaler og ressurser. I tillegg er Aktiv kommune et kommunesamarbeid bestående av 17 kommuner.

Bestillingsløsningen Aktiv kommune forenkler utlån og utleie. Kommunesamarbeidet bidrar med kompetanse om kommunal praksisutvikling, basert på lang erfaring med utlån/utleie av lokaler og ressurser i kommunene.  Bergen, Stavanger og Øygarden har et utvidet ansvar og samarbeider om selve forvaltningen, driften og utviklingen av løsningen. Det langsiktige målet er å få dette inn som en nasjonal fellesløsning. Stavanger kommune vil gi oss en presentasjon av løsningen i dette Webinaret.

Hopp rett ned til innholdet