Invitasjon til Informasjonsmøte om innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet 

Bodø kommune tar nå et stort skritt mot å transformere sine helsetjenester gjennom digital innovasjon. Her kan du lese mer om anskaffelsen og melde deg på informasjonsmøte om innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet. Man har en ambisiøs plan for anskaffelse av nye og innovative arbeidsverktøy for klinikere og annet helsepersonell og ønsker […]

Erfaringsdeling UU-tilsyn

Universell utforming

Bergen og Trondheim deler sine erfaringer etter UU tilsyn tidligere i høstNasjonale (felles) kompetansefremmende tiltak

Temamøte – velferdsteknologi for barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte som omhandler prosjektet velferdsteknologi for barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser (BUV). Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, i regi av eHelse Nord. For å presentere temaet har vi fått bistand fra prosjektleder for BUV spredningsprosjekt fra helsedirektoratet Else Kristin Tobiassen. I tillegg vil […]

Fagpåfyll: Norsk Kommunalteknisk forening

Informasjonssikkerhet - mann med to datamaskiner

Nærmest alle norske kommuner er medlemmer av Norsk Kommunalteknisk forening (NKF). NKF har blant annet et fagfora som heter NKF Digital, og de har takket ja til å komme på besøk for å fortelle hva NKF jobber med på digitaliseringssiden. Hva er deres strategi og hva har de utviklet? Vi ønsker, daglig leder Kirsti Kierulf […]

Fagpåfyll: Feide

strektegning av voksen og to barn. Illustrasjon av for oppvekstsektoren

Dette fagpåfyllet vil de gi oss siste status for pågående prosjekter og siste nytt rundt UU. Målgruppen vil være de som forvalter digitale læremidler/pedagogisk programvare. Fagpåfyllet arrangeres av DigiViken

Temamøte- Lokaliseringsteknologi(GPS)

Fyrtårn

Velkommen til Temamøte om Lokaliseringsteknologi(GPS) som en del av helse- og omsorgstjenester. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, i regi av eHelse Nord. Vurderer din kommune å ta i bruk lokaliseringsteknologi(GPS)? Eller har dere allerede tatt det i bruk men ønsker mer erfaring på området? I Temamøtet for oktober deler Harstad […]

Temamøte – Lovverk med Statsforvalteren

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Lovverk med Statsforvalteren. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, i regi av eHelse Nord. Temamøtet omhandler Lovverk som benyttes ved bruk av velferdsteknologi. Dette både for pasienter som er samtykkekompetente og for pasienter som ikke har samtykkekompetanse. Det er viktig at kommunene har et bevist forhold til […]

Hopp rett ned til innholdet