Webinar med Felles kommunal journal

sykepleier datamaskin

Felles kommunal journal inviterer til webinar kl 08:30-10:00 for å presentere status i samarbeidsprosjektet. Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger, lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig. Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom […]

Helseinnovasjonsuka 2022

Teksten helseinnovasjonsuka 2022

For første gang arrangeres Helseinnovasjonsuka fra 26. – 30. september i Bodø.  Her kan du delta på arrangementer som setter søkelys på temaer knyttet til pasientsentrert samhandling og E-helse. Gjennom Helseinnovasjonsuka ønsker vi å skape en arena der folk fra kommunehelsetjenesten, helseforetak, næringsliv, forskningsorganisasjoner, innbyggere og brukerorganisasjoner kan møtes og utveksle kunnskap, innsikt og ideer. […]

Kom i gang med Kobo!

Bolig

Kobo er et digitalt system for kommunale utleieboliger som vil lette boligarbeidet i kommunene. På webinaret får dere vite hvordan dere kommer i gang. Husbanken, KS og Diginettverkene for Rogaland og Vestland inviterer til webinar om hvordan kommunene kan komme i gang. Kobo er det digitale systemet for kommunale boliger som er under utvikling nå. Her får […]

Innspillsmøte informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er forutsetninger for å kunne levere gode og sikre digitale innbyggertjenester. Dataangrep kan i ytterste konsekvens medføre stans i kommunens tjenesteleveranse, sensitive data på avveie og brudd på personvernet til våre innbyggere. DigiNordland ønsker å etablere en faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern for å legge til rette for økt samordning og […]

DigiBarnevern: Fagpåfyll med Bærum og Netcompany

illustrasjonsfoto av barn som leker

Våre gode kolleger i DigiViken arrangerer to fagpåfyll som er åpne å delta på også for kommuner i Nordland. Dette er det ene av to fagpåfyll om fagsystem for barneverntjenesten. I det første (26. august) presenterer Ullensaker sitt prosjekt sammen med sin valgte leverandør Visma. I det andre (30. august) kommer Bærum sammen med sin […]

DigiBarnevern: Fagpåfyll med Ullensaker og Visma

illustrasjonsfoto av barn som leker

Våre gode kolleger i DigiViken arrangerer to fagpåfyll som er åpne å delta på også for kommuner i Nordland. Dette er det ene av to fagpåfyll om fagsystem for barneverntjenesten. I det første (26. august) presenterer Ullensaker sitt prosjekt sammen med sin valgte leverandør Visma. I det andre (30. august) kommer Bærum sammen med sin […]

Fagdag om informasjonssikkerhet for oppvekst

Porsgrunnskolen og DigiTV (Digi Telemark og Vestfold) inviterer til nasjonal fagdag 2. juni! Porsgrunnskolen arrangerer webinar om dette viktige temaet. Målet er kompetanseheving, erfaringsutveksling – men viktigst av alt, konkret arbeid for egen skole og kommune!  Det vil si at du/dere etter økten skal sitte igjen med utkast til et handlingsprogram for fremtidig arbeid for […]

Nettverksmøter – åpen for alle interesserte

Nettverksillustrasjon

Vi i DigiNordland baserer vårt arbeid på forespørsel og innspill fra kommunene i Nordland. Derfor mener vi det er viktig med en tett og god dialog med den enkelte kommune. Nettverksmøtene vi holder er derfor åpne for alle interesserte fra kommunene i Nordland. Sammen finner vi veien for det digitale Nordland, og skaper synergier for […]

Kommunebrevet: hva betyr det for oss i Nordland?

Tidligere i år sendte Kommunal – og distriktsdepartmenetet (KDD) ut en orientering med arbeidstittel «kommunebrevet» til alle kommunene i Norge. Brevet på 21 sider er en orientering til kommunene om pågående arbeid og fremtidige krav til digitalisering. I tillegg til kommunebrevet ble det også sendt et digitaliseringsrundskriv i samme tidsrom. DigiNordland har brutt ned innholdet […]

Digital workshop om DigiBarnevern

Føttene til en voksen og et barn som står sammen. Foto

Det skjer mye utvikling nasjonalt i arbeidet med KS sitt prosjektområde DigiBarnevern. I lys av dette arbeidet ønsker DigiNordland å invitere fagpersoner med på å diskutere hva vi kan gjøre i felleskap.  Vi ønsker å bli bedre kjent med barneverntjenesten i Nordland og vil derfor høre med fagpersoner og ledere i tjenesten, om hvilke behov […]