Fagdag om informasjonssikkerhet for oppvekst

Porsgrunnskolen og DigiTV (Digi Telemark og Vestfold) inviterer til nasjonal fagdag 2. juni! Porsgrunnskolen arrangerer webinar om dette viktige temaet. Målet er kompetanseheving, erfaringsutveksling – men viktigst av alt, konkret arbeid for egen skole og kommune!  Det vil si at du/dere etter økten skal sitte igjen med utkast til et handlingsprogram for fremtidig arbeid for […]

Nettverksmøter – åpen for alle interesserte

DigiNordland sine resultater og leveranser baseres veldig på forespørsel og innspill fra kommunene i Nordland, derfor mener vi det er viktig med en tett og god dialog med den enkelte kommune. Nettverksmøtene vi holder er derfor åpne for alle interesserte fra kommunene i Nordland, og sammen finner vi veien for det digitale Nordland. Tema Fokuset […]

Kommunebrevet: hva betyr det for oss i Nordland?

Tidligere i år sendte Kommunal – og distriktsdepartmenetet (KDD) ut en orientering med arbeidstittel «kommunebrevet» til alle kommunene i Norge. Brevet på 21 sider er en orientering til kommunene om pågående arbeid og fremtidige krav til digitalisering. I tillegg til kommunebrevet ble det også sendt et digitaliseringsrundskriv i samme tidsrom. DigiNordland har brutt ned innholdet […]

Digital workshop om DigiBarnevern

Føttene til en voksen og et barn som står sammen. Foto

Det skjer mye utvikling nasjonalt i arbeidet med KS sitt prosjektområde DigiBarnevern. I lys av dette arbeidet ønsker DigiNordland å invitere fagpersoner med på å diskutere hva vi kan gjøre i felleskap.  Vi ønsker å bli bedre kjent med barneverntjenesten i Nordland og vil derfor høre med fagpersoner og ledere i tjenesten, om hvilke behov […]

Webinar: Kompetansepakker i Helse og Omsorg

Skrivebok med penn, en laptop og en kaffekopp på et bord. Foto

DigiNordland og Telemark kompetanse samarbeider for å hjelpe kommuner å ta i bruk KS læring.  Telemark Kompetanse er et team med seniorrådgivere, hvor de fleste har mer enn 10 års erfaring med operativt kompetanseutviklingsarbeid, både innen fagsektorer og overordnet. Telemark Kompetanse har spisskompetanse på å forstå og løse ulike behov. Dette ekspertmiljøet har lang erfaring med systemimplementering, […]

Fagmøte om robotisering (RPA) og kunstig intelligens (AI)

Nærbilde av en robot med en skjerm på. Foto

DigiNordland drar i gang en serie med fagmøter som direkte svar på kompetansebehovet på digitalisering i offentlig sektor. I disse fagmøtene vil dere få høre konkrete eksempler og erfaringer fra kommuner og fagspesialisert på ulike teknologier, metoder og fagområder. Møtene er ment for kommunalt ansatte, men invitasjonen ligger åpent for de som ønsker å delta. […]

Webinar: Hva er KS Læring? Muligheter og gevinster.

Skrivebok med penn, en laptop og en kaffekopp på et bord. Foto

DigiNordland og Telemark kompetanse samarbeider for å hjelpe kommuner å ta i bruk KS læring.  Telemark Kompetanse er et team med seniorrådgivere, hvor de fleste har mer enn 10 års erfaring med operativt kompetanseutviklingsarbeid, både innen fagsektorer og overordnet. Telemark Kompetanse har spisskompetanse på å forstå og løse ulike behov. Dette ekspertmiljøet har lang erfaring med systemimplementering, […]

Åpne Data Hackathon

Grafisk bilde med teksten "Åpne Data Hackathon"

Bodø Kommune, Engage centre og Artic Innovation Week Gnist inviterer til hackathon for å utforske innovativ bruk av åpne data. Hvordan kan vi bruke åpne data til å gjøre Bodø til et enda bedre sted? Hvordan kan Bodø Kommune og andre aktuelle aktører dele data på en måte som gjør det lett å bruke? Hvordan kan næringslivet bruke […]