Invitasjon til Informasjonsmøte om innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet 

Bodø kommune tar nå et stort skritt mot å transformere sine helsetjenester gjennom digital innovasjon. Her kan du lese mer om anskaffelsen og melde deg på informasjonsmøte om innovativ anskaffelse av elektronisk pasientjournal og tilhørende funksjonalitet. Man har en ambisiøs plan for anskaffelse av nye og innovative arbeidsverktøy for klinikere og annet helsepersonell og ønsker […]

Temamøte – velferdsteknologi for barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte som omhandler prosjektet velferdsteknologi for barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser (BUV). Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, i regi av eHelse Nord. For å presentere temaet har vi fått bistand fra prosjektleder for BUV spredningsprosjekt fra helsedirektoratet Else Kristin Tobiassen. I tillegg vil […]

Temamøte- Lokaliseringsteknologi(GPS)

Fyrtårn

Velkommen til Temamøte om Lokaliseringsteknologi(GPS) som en del av helse- og omsorgstjenester. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, i regi av eHelse Nord. Vurderer din kommune å ta i bruk lokaliseringsteknologi(GPS)? Eller har dere allerede tatt det i bruk men ønsker mer erfaring på området? I Temamøtet for oktober deler Harstad […]

Temamøte – Lovverk med Statsforvalteren

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Lovverk med Statsforvalteren. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, i regi av eHelse Nord. Temamøtet omhandler Lovverk som benyttes ved bruk av velferdsteknologi. Dette både for pasienter som er samtykkekompetente og for pasienter som ikke har samtykkekompetanse. Det er viktig at kommunene har et bevist forhold til […]

Velferdsteknologi og e-Helse konferanse i Harstad

logo eHelsenord

KS e-Komp Nord arrangerer velferdsteknologi og e-Helse konferanse i Harstad. Målgruppe for konferansen er kommunalledere, enhetsledere og virksomhetsledere. Konferansen tar for seg aktuelle tema innenfor velferdsteknologi og e-Helse. Kommuner i Nord Norge deler sine egne erfaringer med implementering av velferdsteknologi og e-Helse. Samt endringsarbeid tilknyttet implementeringene. Det vil også være utstilling og presentasjon fra utvalgte […]

Velferdsteknologi og e-Helse konferanse i Mosjøen

logo eHelsenord

KS e-Komp Nord arrangerer velferdsteknologi og e-Helse konferanse i Mosjøen. Målgruppe for konferansen er kommunalledere, enhetsledere og virksomhetsledere. Konferansen tar for seg aktuelle tema innenfor velferdsteknologi og e-Helse. Kommuner i Nord Norge deler sine egne erfaringer med implementering av velferdsteknologi og e-Helse. Samt endringsarbeid tilknyttet implementeringene. Det vil også være utstilling og presentasjon fra utvalgte […]

Temamøte – Velferdsteknologisk knutepunkt

Velkommen til Temamøte om Velfersteknologisk knutepunkt. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og KS eKomp Nord, i regi av eHelse Nord. Tema møtet denne gangen omhandler Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som er en tjeneste som håndterer informasjonsflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og elektronisk pasientjournal (EPJ). VKP tilbyr både uthenting av opplysninger fra EPJ […]

Helseinnovasjonsuka i Bodø

For andre gang går Helseinnovasjonsuka i Bodø av stabelen 25-29 september. Nytt av året er blant annet at eHelse Nord er med som partner under Helseinnovasjonsuka. eHelse Nord bidrar til gjennomføring av arrangementet «Klar førr endring!» der man skal skissere hvordan kommunene i Nordland og Troms og Finnmark forbereder seg på endringen som kommer, gjennom […]

Temamøte Elektronisk medisineringsstøtte

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Elektronisk medisineringsstøtte. Som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå temamøte i regi av eHelse Nord. Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter. Dette for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark. Vi har kartlagt hvilke tema kommunene […]

Hopp rett ned til innholdet