Temamøte – Velferdsteknologisk knutepunkt

Velkommen til Temamøte om Velfersteknologisk knutepunkt. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og KS eKomp Nord, i regi av eHelse Nord. Tema møtet denne gangen omhandler Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som er en tjeneste som håndterer informasjonsflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og elektronisk pasientjournal (EPJ). VKP tilbyr både uthenting av opplysninger fra EPJ […]

Helseinnovasjonsuka i Bodø

For andre gang går Helseinnovasjonsuka i Bodø av stabelen 25-29 september. Nytt av året er blant annet at eHelse Nord er med som partner under Helseinnovasjonsuka. eHelse Nord bidrar til gjennomføring av arrangementet «Klar førr endring!» der man skal skissere hvordan kommunene i Nordland og Troms og Finnmark forbereder seg på endringen som kommer, gjennom […]

Temamøte Elektronisk medisineringsstøtte

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Elektronisk medisineringsstøtte. Som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå temamøte i regi av eHelse Nord. Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter. Dette for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark. Vi har kartlagt hvilke tema kommunene […]

Temamøte om Saksbehandling

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Saksbehandling. Som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå vårt tredje temamøte i regi av eHelse Nord. Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter. Dette for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark. Gjennom kartlegginger av kompetansebehovet til […]

Temamøte Helhetlig tjenestemodell

Logo eHelse Nord

Velkommen til Temamøte om Helhetlig tjenestemodell. Som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå vårt andre temamøte i regi av eHelse Nord. Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter. Dette for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark. Vi har kartlagt hvilke […]

Temamøte om endringsledelse

logo eHelsenord

Som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå vårt første temamøte i regi av eHelse Nord. Denne gangen er det endringsledelse som er tema. Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter. Dette for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark. Vi har […]

Webinar med Felles kommunal journal

sykepleier bruker kjernejournal

Felles kommunal journal inviterer til webinar kl 08:30-10:00 for å presentere status i samarbeidsprosjektet. Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger, lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig. Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom […]

Helseinnovasjonsuka 2022

Teksten helseinnovasjonsuka 2022

For første gang arrangeres Helseinnovasjonsuka fra 26. – 30. september i Bodø.  Her kan du delta på arrangementer som setter søkelys på temaer knyttet til pasientsentrert samhandling og E-helse. Gjennom Helseinnovasjonsuka ønsker vi å skape en arena der folk fra kommunehelsetjenesten, helseforetak, næringsliv, forskningsorganisasjoner, innbyggere og brukerorganisasjoner kan møtes og utveksle kunnskap, innsikt og ideer. […]

Webinar: Kompetansepakker i Helse og Omsorg

Skrivebok med penn, en laptop og en kaffekopp på et bord. Foto

DigiNordland og Telemark kompetanse samarbeider for å hjelpe kommuner å ta i bruk KS læring.  Telemark Kompetanse er et team med seniorrådgivere, hvor de fleste har mer enn 10 års erfaring med operativt kompetanseutviklingsarbeid, både innen fagsektorer og overordnet. Telemark Kompetanse har spisskompetanse på å forstå og løse ulike behov. Dette ekspertmiljøet har lang erfaring med systemimplementering, […]