eHelse i kommunene: Innovasjonskultur og samarbeid for framtidens helsetjeneste

For tredje gang går Helseinnovasjonsuka i Bodø av stabelen 23-27 september. Vi i eHelse Nord gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer en egen dag under Helseinnovasjonsuka. Vi i eHelse Nord bidrar til gjennomføring av arrangementet «eHelse i kommunene: Innovasjonskultur og samarbeid for framtidens helsetjenester» der man skal skissere hvordan kommunene i Nordland og Troms og Finnmark forbereder […]

Temamøte digitalt tilsyn og tolkning av lovverk

eHelse Nord

Velkommen til Temamøte digitalt tilsyn og tolkning av lovverk tilknyttet bruk av inngripende teknologi i helsetjenester. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i regi av eHelse Nord og DigiViken. Lovverk og saksbehandling rundt velferdsteknologi er utfordrende for mange kommuner. Kommuner har ytret ønske om økt kompetanse på dette, og gjerne i form […]

Kickoff felles innføringsløp – Helhetlig tjenestemodell – Sortland

eHelse Nord arrangerer felles innføringsløp på Helhetlig tjenestemodell for kommuner i Nordland, Troms, og Finnmark. Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging har utarbeidet helhetlig tjenestemodell og ser at det kan være utfordrende for kommunene å komme i gang med bruk av modellen. Kommunene i Nord har ytret ønske om felles innføringsløp og prosess-støtte tilknyttet Helhetlig […]

Kickoff felles innføringsløp – Helhetlig tjenestemodell – Mosjøen

eHelse Nord arrangerer felles innføringsløp på Helhetlig tjenestemodell for kommuner i Nordland, Troms, og Finnmark. Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging har utarbeidet helhetlig tjenestemodell og ser at det kan være utfordrende for kommunene å komme i gang med bruk av modellen. Kommunene i Nord har ytret ønske om felles innføringsløp og prosess-støtte tilknyttet Helhetlig […]

Kickoff felles innføringsløp – Helhetlig tjenestemodell – Svolvær

eHelse Nord arrangerer felles innføringsløp på Helhetlig tjenestemodell for kommuner i Nordland, Troms, og Finnmark. Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging har utarbeidet helhetlig tjenestemodell og ser at det kan være utfordrende for kommunene å komme i gang med bruk av modellen. Kommunene i Nord har ytret ønske om felles innføringsløp og prosess-støtte tilknyttet Helhetlig […]

Kickoff felles innføringsløp – Helhetlig tjenestemodell – Bodø

eHelse Nord arrangerer felles innføringsløp på Helhetlig tjenestemodell for kommuner i Nordland, Troms, og Finnmark. Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging har utarbeidet helhetlig tjenestemodell og ser at det kan være utfordrende for kommunene å komme i gang med bruk av modellen. Kommunene i Nord har ytret ønske om felles innføringsløp og prosess-støtte tilknyttet Helhetlig […]

Temamøte – Digitalt tilsyn i institusjon

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Digitalt tilsyn på sykehjem og Helsehus. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og KS eKomp Nord, i regi av eHelse Nord. Tema møtet denne gangen omhandler Digitalt tilsyn. Siden digitalt tilsyn varierer en del i hvordan det brukes, har vi valgt å ha to temamøter som omhandler […]

Temamøte – IPLOS velferdsteknologi

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om IPLOS registrering av velferdsteknologi. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og KS eKomp Nord, i regi av eHelse Nord. Etter ønske fra kommunene arrangerer vi temamøte om registrering av velferdsteknologi i IPLOS og til innmelding til KPR. Temamøtet er gratis

Temamøte – Digital hjemmeoppfølging

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Digital hjemmeoppfølging. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og KS eKomp Nord, i regi av eHelse Nord. Tema møtet denne gangen omhandler Digital hjemmeoppfølging. Siden digital hjemmeoppfølging varierer en del i hvordan det brukes, vil man få presentert forskjellige modeller og prosjekt Temamøtet er gratis

Temamøte – Digitalt tilsyn for hjemmebaserte tjenester

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Digitalt tilsyn for hjemmebaserte tjenester. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og KS eKomp Nord, i regi av eHelse Nord. Tema møtet denne gangen omhandler Digitalt tilsyn for hjemmebaserte tjenester. Siden digitalt tilsyn varierer en del i hvordan det brukes, har vi valgt å ha to temamøter […]

Hopp rett ned til innholdet