Tilgjengelighetserklæring i Frøya kommune

Mann med tilgjengelighetserklæring

Frøya kommune var først ute til å lage en tilgjengelighetserklæring for sine nettsteder. Det var i oktober i fjor at uutilsynet startet utrullingen av løsningen som vi nå har blitt kjent med gjennom mange webinarer og erfaringsdelinger. I dette digitale møtet får vi høre fra Frøya kommune om deres erfarigner i arbeidet med tilgjengelighetserklæringen. Kanskje kan din […]

Hva kan du forvente fra en SOC?

overvåkning

Alle snakker om SOC, men hva er en SOC, hvordan fungerer den og hva kan du forvente?nLogic inviterer til webinar fredag 11. november, kl. 09:30-10:15. Webinaret setter søkelys på viktigheten Security Operations Center og hva SOC sin rolle i IT-avdelingen er. Med et sikkerhetsbilde som er i kontinuerlig endring og nye sikkerhetstrusler som oppstår raskere en noen […]

Nasjonal digital samling om digital inkludering

Mann på tur

KS, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Viken fylkeskommune og Nasjonalbiblioteket inviterer til en nasjonal digital samling om digital inkludering torsdag 17.november. Målgruppe Ansatte i alle landets kommuner og fylkeskommuner som jobber med veiledning i grunnleggende digital kompetanse, andre ansatte som jobber med temaet digital inkludering/digitalt utenforskap eller digitalisering generelt og frivillige som jobber […]

Fagsamling informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet - mann med to datamaskiner

DigiNordland har gleden av å invitere alle kommunene i Nordland til fagsamling om informasjonssikkerhet og personvern.  På samlingen vil det bli et variert faglig innhold med flere eksterne innlegg, i tillegg til gruppediskusjoner og workshop.  Samlingen foregår fysisk i Bodø ved KRAFT bærekraftssenter i Tolder Holmers vei 4, 8003 Bodø. Arrangementet foregår fra kl. 11.00 den […]

Webinar med Felles kommunal journal

sykepleier bruker kjernejournal

Felles kommunal journal inviterer til webinar kl 08:30-10:00 for å presentere status i samarbeidsprosjektet. Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger, lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig. Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom […]

Helseinnovasjonsuka 2022

Teksten helseinnovasjonsuka 2022

For første gang arrangeres Helseinnovasjonsuka fra 26. – 30. september i Bodø.  Her kan du delta på arrangementer som setter søkelys på temaer knyttet til pasientsentrert samhandling og E-helse. Gjennom Helseinnovasjonsuka ønsker vi å skape en arena der folk fra kommunehelsetjenesten, helseforetak, næringsliv, forskningsorganisasjoner, innbyggere og brukerorganisasjoner kan møtes og utveksle kunnskap, innsikt og ideer. […]

Kom i gang med Kobo!

Bolighus i Nordland

Kobo er et digitalt system for kommunale utleieboliger som vil lette boligarbeidet i kommunene. På webinaret får dere vite hvordan dere kommer i gang. Husbanken, KS og Diginettverkene for Rogaland og Vestland inviterer til webinar om hvordan kommunene kan komme i gang. Kobo er det digitale systemet for kommunale boliger som er under utvikling nå. Her får […]

Innspillsmøte informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet - mann med to datamaskiner

Informasjonssikkerhet, digital beredskap og personvern er forutsetninger for å kunne levere gode og sikre digitale innbyggertjenester. Dataangrep kan i ytterste konsekvens medføre stans i kommunens tjenesteleveranse, sensitive data på avveie og brudd på personvernet til våre innbyggere. DigiNordland ønsker å etablere en faggruppe for informasjonssikkerhet og personvern for å legge til rette for økt samordning og […]