Temamøte – Velferdsteknologisk knutepunkt

Velkommen til Temamøte om Velfersteknologisk knutepunkt. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging og KS eKomp Nord, i regi av eHelse Nord. Tema møtet denne gangen omhandler Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som er en tjeneste som håndterer informasjonsflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og elektronisk pasientjournal (EPJ). VKP tilbyr både uthenting av opplysninger fra EPJ […]

Helseinnovasjonsuka i Bodø

For andre gang går Helseinnovasjonsuka i Bodø av stabelen 25-29 september. Nytt av året er blant annet at eHelse Nord er med som partner under Helseinnovasjonsuka. eHelse Nord bidrar til gjennomføring av arrangementet «Klar førr endring!» der man skal skissere hvordan kommunene i Nordland og Troms og Finnmark forbereder seg på endringen som kommer, gjennom […]

Kompetanseløftet – informasjonsmøte

Grafikk for kompetanseløft i digital transformasjon

I forbindelse med påmelding til kompetanseløft i digital transformasjon, inviterer DigiNordland til et informasjonsmøte for å svare spørsmål som skulle oppstå. Hva er Kompetanseløftet? Kompetanseløftet i digital transformasjon er en kursserie som DigiNordland arrangerer for toppledelsen i kommunene i Nordland. Kursserien foregår i to puljer hvor hver pulje gjennomgår fire moduler fordelt på hhv ett […]

Temamøte Elektronisk medisineringsstøtte

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Elektronisk medisineringsstøtte. Som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå temamøte i regi av eHelse Nord. Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter. Dette for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark. Vi har kartlagt hvilke tema kommunene […]

Webinar om DigiBarnevern

illustrasjonsfoto av barn som leker

Diginettverkene og KS inviterer til webinar om Digi Barnevern for å spre informasjon, og dele erfaringer om prosesser som vil være nyttige for alle kommuner som jobber med Digi Barnevern. Målgruppe er ledere og ansatte i barnevernstjenesten, samt alle som jobber med å forberede tjenesteutviklingen og innføringen av modulene i Digi Barnevern. Webinar deles i ulike […]

Temamøte om Saksbehandling

logo eHelsenord

Velkommen til Temamøte om Saksbehandling. Som nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, arrangerer vi nå vårt tredje temamøte i regi av eHelse Nord. Gjennom 2023 har vi planer om å holde månedlige temamøter og aktiviteter. Dette for å styrke kompetansen for ansatte i kommunene i Nordland og Troms og Finnmark. Gjennom kartlegginger av kompetansebehovet til […]