Webinar med Felles kommunal journal

sykepleier datamaskin

Felles kommunal journal inviterer til webinar kl 08:30-10:00 for å presentere status i samarbeidsprosjektet. Felles kommunal journal er et av tiltakene for å realisere målbildet om én innbygger – én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger, lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig. Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom […]

Helseinnovasjonsuka 2022

Teksten helseinnovasjonsuka 2022

For første gang arrangeres Helseinnovasjonsuka fra 26. – 30. september i Bodø.  Her kan du delta på arrangementer som setter søkelys på temaer knyttet til pasientsentrert samhandling og E-helse. Gjennom Helseinnovasjonsuka ønsker vi å skape en arena der folk fra kommunehelsetjenesten, helseforetak, næringsliv, forskningsorganisasjoner, innbyggere og brukerorganisasjoner kan møtes og utveksle kunnskap, innsikt og ideer. […]

Kom i gang med Kobo!

Bolig

Kobo er et digitalt system for kommunale utleieboliger som vil lette boligarbeidet i kommunene. På webinaret får dere vite hvordan dere kommer i gang. Husbanken, KS og Diginettverkene for Rogaland og Vestland inviterer til webinar om hvordan kommunene kan komme i gang. Kobo er det digitale systemet for kommunale boliger som er under utvikling nå. Her får […]

Nettverksmøter – åpen for alle interesserte

Nettverksillustrasjon

Vi i DigiNordland baserer vårt arbeid på forespørsel og innspill fra kommunene i Nordland. Derfor mener vi det er viktig med en tett og god dialog med den enkelte kommune. Nettverksmøtene vi holder er derfor åpne for alle interesserte fra kommunene i Nordland. Sammen finner vi veien for det digitale Nordland, og skaper synergier for […]