Fagpåfyll: Nesodden.friskus.com

Strektegning som illustrer sosial og velferd

Hva skjer på halvøya? Fra vedtak om anskaffelse av en digital samhandlingsplattform til anskaffelse av Friskus. Hva har Friskus gitt oss og plan for veien videre!

Fagpåfyll: AI-drevet avatar

Illustrasjon av nettverk

DigiVikien arrangerer dette fagpåfyllet.En stor takk til Gunn Astrid (forsker i psykologi ved Oslo met) som vil holde dette fagpåfyllet for oss. «Et grunnleggende premiss for å hjelpe utsatte barn er å snakke med barnet for å innhente informasjon om barnets opplevelser, slik at man kan tilby tilpasset hjelp og støttetiltak. En vesentlig utfordring i […]

Erfaringsdeling: UU – maler

Universell utforming

DigiViken har lovet å gjennomføre erfaringsdelinger og fagpåfyll knyttet til Universell utforming med jevne mellomrom. Denne erfaringsdelingen vil være knyttet til maler. Svein Taknæs fra IKT-Orkidé vil gi oss en innledning som setter tankene våre i gang, så blir det viktig å stille spørsmål og ha dialog. Hvor trykker «skoen» hos dere Neste aktivitet som […]

Fagpåfyll: Min kommune

Illustrasjon av to mennesker, en bruker en tablet og en bruker en laptop

Hvordan videreutvikles Min kommune, en løsning fra KS Digitale fellestjenester? I løpet av 2023 har enkelte kommuner startet integrasjonen med sine saksbehandlersystemer. Dette betyr at Min kommune kan vise mer informasjon om saker, for eksempel dokumenter i byggesaker. Et viktig fokus det siste halvåret har vært å forbedre grensesnitt i Min kommune for innbyggere og […]

Temamøte digitalt tilsyn og tolkning av lovverk

eHelse Nord

Velkommen til Temamøte digitalt tilsyn og tolkning av lovverk tilknyttet bruk av inngripende teknologi i helsetjenester. Dette temamøte arrangeres av nettverkskoordinatorer for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i regi av eHelse Nord og DigiViken. Lovverk og saksbehandling rundt velferdsteknologi er utfordrende for mange kommuner. Kommuner har ytret ønske om økt kompetanse på dette, og gjerne i form […]

Kickoff felles innføringsløp – Helhetlig tjenestemodell – Sortland

eHelse Nord arrangerer felles innføringsløp på Helhetlig tjenestemodell for kommuner i Nordland, Troms, og Finnmark. Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging har utarbeidet helhetlig tjenestemodell og ser at det kan være utfordrende for kommunene å komme i gang med bruk av modellen. Kommunene i Nord har ytret ønske om felles innføringsløp og prosess-støtte tilknyttet Helhetlig […]

Kickoff felles innføringsløp – Helhetlig tjenestemodell – Mosjøen

eHelse Nord arrangerer felles innføringsløp på Helhetlig tjenestemodell for kommuner i Nordland, Troms, og Finnmark. Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging har utarbeidet helhetlig tjenestemodell og ser at det kan være utfordrende for kommunene å komme i gang med bruk av modellen. Kommunene i Nord har ytret ønske om felles innføringsløp og prosess-støtte tilknyttet Helhetlig […]

Kickoff felles innføringsløp – Helhetlig tjenestemodell – Svolvær

eHelse Nord arrangerer felles innføringsløp på Helhetlig tjenestemodell for kommuner i Nordland, Troms, og Finnmark. Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging har utarbeidet helhetlig tjenestemodell og ser at det kan være utfordrende for kommunene å komme i gang med bruk av modellen. Kommunene i Nord har ytret ønske om felles innføringsløp og prosess-støtte tilknyttet Helhetlig […]

Kickoff felles innføringsløp – Helhetlig tjenestemodell – Bodø

eHelse Nord arrangerer felles innføringsløp på Helhetlig tjenestemodell for kommuner i Nordland, Troms, og Finnmark. Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging har utarbeidet helhetlig tjenestemodell og ser at det kan være utfordrende for kommunene å komme i gang med bruk av modellen. Kommunene i Nord har ytret ønske om felles innføringsløp og prosess-støtte tilknyttet Helhetlig […]

Erfaringsdeling: UU-tilgjengelighetserklæring

Eldre mann som bruke macbook pro

Kravet var nytt for nettsider for snart ett år siden, den 1. februar 2023. Tilgjengelighetserklæringer skal oppdateres minst årlig. Hva gjør dere? Hvordan jobbes det? Hva kan vi dele av erfaringer?

Hopp rett ned til innholdet