Fagdag om informasjonssikkerhet for oppvekst

Porsgrunnskolen og DigiTV (Digi Telemark og Vestfold) inviterer til nasjonal fagdag 2. juni! Porsgrunnskolen arrangerer webinar om dette viktige temaet. Målet er kompetanseheving, erfaringsutveksling – men viktigst av alt, konkret arbeid for egen skole og kommune!  Det vil si at du/dere etter økten skal sitte igjen med utkast til et handlingsprogram for fremtidig arbeid for […]

Nettverksmøter – åpen for alle interesserte

DigiNordland sine resultater og leveranser baseres veldig på forespørsel og innspill fra kommunene i Nordland, derfor mener vi det er viktig med en tett og god dialog med den enkelte kommune. Nettverksmøtene vi holder er derfor åpne for alle interesserte fra kommunene i Nordland, og sammen finner vi veien for det digitale Nordland. Tema Fokuset […]

Kommunebrevet: hva betyr det for oss i Nordland?

Tidligere i år sendte Kommunal – og distriktsdepartmenetet (KDD) ut en orientering med arbeidstittel «kommunebrevet» til alle kommunene i Norge. Brevet på 21 sider er en orientering til kommunene om pågående arbeid og fremtidige krav til digitalisering. I tillegg til kommunebrevet ble det også sendt et digitaliseringsrundskriv i samme tidsrom. DigiNordland har brutt ned innholdet […]

Webinar: Kompetansepakker i Helse og Omsorg

Skrivebok med penn, en laptop og en kaffekopp på et bord. Foto

DigiNordland og Telemark kompetanse samarbeider for å hjelpe kommuner å ta i bruk KS læring.  Telemark Kompetanse er et team med seniorrådgivere, hvor de fleste har mer enn 10 års erfaring med operativt kompetanseutviklingsarbeid, både innen fagsektorer og overordnet. Telemark Kompetanse har spisskompetanse på å forstå og løse ulike behov. Dette ekspertmiljøet har lang erfaring med systemimplementering, […]

Webinar: Hva er KS Læring? Muligheter og gevinster.

Skrivebok med penn, en laptop og en kaffekopp på et bord. Foto

DigiNordland og Telemark kompetanse samarbeider for å hjelpe kommuner å ta i bruk KS læring.  Telemark Kompetanse er et team med seniorrådgivere, hvor de fleste har mer enn 10 års erfaring med operativt kompetanseutviklingsarbeid, både innen fagsektorer og overordnet. Telemark Kompetanse har spisskompetanse på å forstå og løse ulike behov. Dette ekspertmiljøet har lang erfaring med systemimplementering, […]