Kartlegging av tjenesteutvikling og arkitekturarbeid i kommunal sektor.

Informasjonssikkerhet - mann med to datamaskiner

KS ønsker å forbedre digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor.

Derfor ønsker de å kartlegge:
1. utviklingsplattformer som medlemmene bruker (hvis de gjør det) og
2. pågående arkitekturarbeid og ressurs/kompetanse 

Svar på spørreskjemaet her!

Svarfrist 15. desember

Hopp rett ned til innholdet