Digital opplæring i hovedtariffavtalen!

Panel i opplæring for hovedavtalen

Endelig er den her – den digitale opplæringen om hovedavtalen! Denne har vært ettespurt! Denne opplæringen er nøkkelen for at vi alle skal forstå og samarbeide smartere når det gjelder kommunale tjenester.

Opplæringen har fem deler, med topplederne fra hver forhandlingssammenslutning og KS sin arbeidslivsdirektør som guider. Her får du ikke bare fakta om hovedavtalen, men du hører også LO Kommune, Unio, YS Kommune, Akademikerne kommune, og KS diskutere deres felles ansvar for å gjøre kommunale tjenester enda bedre.

Du kan se hver del for seg eller binge-watche hele greia – men vi anbefaler å sjekke ut del 1 om hovedavtalens formål og samhandling sammen med del 2 om reglene og kontaktformene. Så blir det lettere å se helheten.

Når opplæringen er ferdig, er det på tide å tenke sammen. Følg opp med en prat om hvordan samarbeidet går og hvordan medbestemmelse blir praktisert. Og ikke glem de årlige møtene for å evaluere hovedavtalen – her kan dere dele erfaringer og gjøre samarbeidet enda bedre!

Panelsamtale:

Fellesopplæring i hovedavtalen bolk 1:

Fellesopplæring i hovedavtalen bolk 2:

Fellesopplæring i hovedavtalen bolk 3:

Fellesopplæring i hovedavtalen bolk 4:

Så, hopp inn, ta opplæringen, og spre kunnskapen til kollegaene dine. Det er ikke bare en opplæring – det er veien til et sterkere samarbeid og bedre kommunale tjenester for alle!

Hopp rett ned til innholdet