Kick-Off er gjennomført, og den digitale revolusjonen er i gang!

DigiNordland-logo på navneskilt under kick-off

Kick-off for Kompetanseløftet for digital transformasjon er nå unnagjort, og Nordland endelig i gang!

DigiNordland sparket i gang kompetanseløftet den 26. september 2023 med en energisk Kick-Off. Representanter fra hele 24 kommuner deltok ivrig for å ta del i inspirerende foredrag fra Pernille Kræmmergaard og Eirin Folde fra DI2X, samt engasjerte de seg i meningsfulle diskusjoner.

Kompetanseløftet er et omfattende program som krever dedikasjon, fra forberedelsesfasen til gjennomføring og etterarbeid. Det forventes at ledergruppene i kommunene prioriterer tid og fokus på oppgavene. Dette vil legge grunnlaget for en felles forståelse og samarbeid for retningene i den digitale transformasjonen.

Kommunedirektørene ga uttrykk for at de opplevde arrangementet som svært innholdsrikt, spennende og engasjerende. De følte en økende utålmodighet med å komme i gang og sammen finne konkrete veier for å implementere digital transformasjon i praksis. Ideen om at økt samarbeid er en av nøkkelfaktorene for suksess er dypt forankret, og DigiNordland vil samtidig jobbe parallelt med kompetanseløftet for å etablere strukturer for samarbeid.

Selv om vi bare står i starten av denne spennende reisen, er motivasjonen høy, og vi ser frem til en lærerik og underholdende opplevelse gjennom alle modulene.

Foredragsholdere Eirin Folde og Pernille Kræmmergaard

Foredragsholderene Pernille(t.v.) og Eirin fra DI2X syntes at dagen med kick-off hadde vært lærerik og gøy, til tross for en litt stresset og ufrivillig sightseeing i Bodø på starten av dagen.

Hva er kompetanseløftet?
Kompetanseløftet er fundert på et forskningsbasert rammeverk (Fem generasjoner av digital modenhet og 10+3 evner til digital transformasjon), som er utviklet av Pernille Kræmmergaard og Digitaliseringsinstituttet i Danmark. 

Rammeverket består av blant annet kartlegginger av digital modenhet og evner til digital transformasjon. Kartleggingene er en integrert del av modulene, og viser ståsted, barrierer og muligheter i kommunene innen arbeidet med digital transformasjon.  Modulene tar også for seg praktiske og konkrete eksempler; sammenhengen mellom hvorfor, hvordan og hva, relevante caser fra offentlig og privat sektor – og eksempler som er relevant for det enkelte diginettverket, samt et fasilitert gruppearbeid som gjennomføres i forarbeid, dagssamling og etterarbeid.

Presentasjonen fra DI2X

Presentasjon fra DigiNordland

Hopp rett ned til innholdet