Informasjon om universell utforming

Mann med tilgjengelighetserklæring

Arbeidet med universell utforming har pågått en stund i offentlig sektor. I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på alle sine nettsteder innen 1.februar 2023.

Diginettverkene med DigiViken og IKTOrkidé har vært i front på å dele informasjon i form av webinarer på dette arbeidet. Arbeidet er fordelt på en hensiktsmessig måte, og DigiViken som foregangsnettverk har virkelig vist den effekten av når noen tar ledelse og går i front. De har satt i gang en samarbeidsgruppe som har hatt god dialog seg i mellom, og i tillegg hatt dialog mot blant annet UU-tilsynet og Digitaliseringsdirektoratet. Tilbakemeldingen fra deltakere i denne arbeidsgruppa har vært veldig god.

Mer omfattende enn først antatt

Til å begynne med var det kanskje dette med «tilgjengelighetserklæring» som var mest omtalt, men arbeidet med å få alle kommuners interne og eksterne nettsider universellt utformet har vist seg å være et større arbeid enn først antatt. Lovgivningen har også vært både til veiledning, men også skapt en del utfordringer. Kravene er gjennom arbeidet blitt revidert noe i tråd med hvordan realiteten til kommunene er i dag.

FIKS-løsninger skal også ha erklæring

Nettsidene til Min kommunee-dialog og Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet er underlagt kravene til universell utforming. Alle kommuner og fylkeskommuner som bruker tjenestene, må derfor publisere tilgjengelighetserklæring for disse innen 1. februar. DIF vil legge til rette for at det blir så enkelt som mulig for offentlige virksomheter å fylle ut tilgjengelighetserklæringer for våre løsninger. Sjekklistene for FIKS-løsninger finner du her.

Fristen nærmer seg

Frist for å publisere tilgjengelighetserklæring er 01.02.2023 og dermed en dato som nærmer seg med stormskritt. Det som er greit for kommuner å vite er at det er mulig å redegjøre for egne mangler i tilgjengelighetserklæringen. Dermed behøver ikke nettsider, apper og intranett å være 100% i henhold til kravene så lenge dette dokumenteres som mangler.

Dersom tilgjengelighetserklæring ikke er på plass på offentlige nettsider innen fristen vil tilsynet utstede pålegg og retting og dagbøter. På sikt blir det også aktuelt med sanksjoner. Kontrollene for innholdet i erklæringen påbegynnes i 2024.

Webinarer og andre ressurser

I arbeidet som diginettverkene har utført har det blitt holdt flere webinarer, disse har det blitt gjort opptak av og kan derfor streames i ettertid fra IKT Orkidé sine sider.

Hvor ærlig skal vi være?

UUtilsynet vil i sitt blogginnlegg påpeke at det lønner seg å være så ærlig som mulig om status for nettsteder, åpenhet fører ikke i seg selv til sanksjoner. Tilgjengelighetserklæringen er et arbeidsdokument som skal oppdateres minimum årlig. Derfor oppfordres kommuner og andre offentlige virksomheter til å oppdatere alt man har status for innen fristen. Om noe, men ikke alt, er testet skikkelig bør dette oppdateres og publiseres om.

Ved spørsmål til arbeidet med universell utforming kan disse rettes til:

Tone Mjøs
  tone@digiviken.no
  (+47) 400 05 515
Leder Programkontoret DigiViken

Hopp rett ned til innholdet