OU-finansiert lederopplæring

Lederopplæring

Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med en ekstern aktør: Telemark Kompetanse

God ledelse handler om flere forhold. Noen av disse er å tilrettelegge for mestring og motivasjon. I tillegg skal ledere bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse. Akkurat som ansatte har sine opplæringsbehov, trenger også ledere jevnlig påfyll av kunnskap. 

Telemark Kompetanse leverer lederopplæring tilpasset din kommune. De har utviklet syv kurs som alle faller inn under ordningen for å kunne søke OU-midler. Trenger du eventuelt hjelp til å søke, hjelper de til med det også. 

Hvordan lykkes med kompetansearbeidet i en digital tid?

Stram økonomi og omstilling er blitt hverdagen i våre kommuner. Pandemien viste oss at vi kan ta i bruk digitale verktøy for å levere gode tjenester. Dette har utviklet både ny kunnskap og praksis som vi kan ta med oss videre inn i arbeidet med kompetanseutvikling.

Telemark Kompetanse har laget et spennende lederprogram på dette området som heter Hvordan lykkes med kompetansearbeidet i en digital tid?. I opplæringen fokuseres det på lederrollen og gevinstene du ved å digitalisere mange av kompetansetiltak i din organisasjon. Det er også laget et eget kurs for ledere i helse og omsorg, hvis det skulle være ønskelig.

IKT-sikkerhet i kommunene

De siste årene har det vært et økt fokus på IKT-sikkerhet, og eksemplene på viktigheten er mange. Bergen kommune vedtok en bot på tre millioner kroner da personopplysninger fra et skolesystem kom på avveie. Østre Toten fikk kryptert alle dataene og slettet kommunens backup-filer.

Som leder i en organisasjon har du et overordnet ansvar for sikkerheten for enheten du leder. Det er et komplekst fagområde som krever hyppig oppdatering. Føler du deg litt usikker på dette området, finner du IKT-sikkerhetskurset her.

HMS

Det er mange gevinster med å lage et digitalt kurs av HMS-opplæringen på KS Læring eller en annen læringsplattform. Les mer om HMS-kurset.

Nettpedagogikk og presentasjonsteknikk

Telemark Kompetanse tilbyr også nettpedagogisk opplæring som gir ledere kunnskap i hvordan du kan lede arbeidet med å lage gode digitale kompetansetiltak.

Trenger du tips og kunnskap i hvordan du kan utvikle dine presentasjoner, finner du et praktisk kurs i presentasjonsteknikk her.

Førstehjelpskurs for barnehage

Flere og flere kommunale barnehager tar i bruk vårt digitale førstehjelpskurs. Kurset er enkelt å administrere for deg som leder og dekker det lovpålagte kravet for opplæring for dine ansatte.

Dersom noen av kursene er av interesse, finner du mer informasjon her eller du kan sende Telemark Kompetanse en e-post: post@tkas.no.

Lurer du på noe rundt kompetansetiltak som kommune i Nordland, kan du også ta kontakt med leder for DigiNordland.

Hopp rett ned til innholdet