Kartlegging av kjernejournal

DigiNordland og faggruppen eHelse Nord gjennomfører nå en kartlegging av hvilke kommuner som har og ikke har tatt i bruk kjernejournal. Undersøkelsen gjøres for å best mulig kunne bistå kommunene i arbeidet med innføring av kjernejournal, og å ta i bruk løsningens fulle potensial. Det er derfor et stort ønske om at samtlige kommuner i Nordland svarer på undersøkelsen.
Svarfrist er satt til 30. januar 2023.

Hva er kjernejournal?

Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet. I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehus eller legevakt. Les mer om hva kjernejournal er på Norsk Helsenett sine nettsider.

På et tidspunkt vil nok løsningen bli obligatorisk for alle kommuner, noe som er hjemlet i forskrift. Kommunen betaler i dag allerede for drift og forvaltning av kjernejournal gjennom sitt medlemskap i Norsk Helsenett. Ved innføring tilkommer noen utgifter til leverandør for utgifter de har ved innføring, samt vedlikeholdskostnader for integrasjonen mot journal. Men ingen lisenskostnader. 

Hva ligger i kjernejournalen?

Opplysninger som finnes i kjernejournal: Kritisk informasjon, pasientens egne registreringer, legemidler, journaldokumenter (kommer), pasientens prøvesvar (foreløpig covid-19-svar, men etter hvert kommer alle prøvesvar inn her), vaksiner, opplysninger om pasienten og oversikt over besøk i spesialisthelsetjenesten.

Integrasjon til kjernejournal er ferdigstilt for alle de kommunale PLO-systemene. Ikon til kjernejournal er lett synlig i journalen, og varsler dersom det er kritisk informasjon. Pålogging til kjernejournal fra pasientens PLO-journal skjer via pålogging med Helse-ID (denne krever også e-ID som f.eks. Bank-ID). Tilgang til og oppsett av kjernejournal må bestilles fra kommunens journalleverandør. Se mer om kjernejournal for kommuner på sidene til Norsk Helsenett

Spørsmål knyttet til eHelse? Kontakt oss.

Hopp rett ned til innholdet