Gratis bærekraftskurs til alle kommuner og fylkeskommuner

vei i lofoten

KS markerer FN-dagen 24. oktober med å lansere et bærekraftskurs, som blir gratis tilgjengelig for norske kommuner og fylkeskommuner.

Det digitale bærekraftskurset ble i utgangspunktet utviklet av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO for Viken fylkeskommune. Det er en tilpasset, nasjonal versjon som nå er tilgjengelig på KS sin e-læringsplattform for kommuner og fylkeskommuner. Målet er å skape en felles forståelse for hvordan kommunesektoren kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål, og tilrettelegge for målrettet arbeid og implementering av målene i norske kommuner og fylkeskommuner.

Globale mål kan nås lokalt

– Det er ikke tilfeldig at vi velger FN-dagen til å lansere dette kurset. FN anslår selv at så mange som to tredeler av bærekraftsmålene kun kan nås gjennom lokal og regional handling, og vi ønsker å rette oppmerksomhet mot hvordan kommuner og fylkeskommuner i Norge kan bidra til dette sier Anne Romsaas, fagsjef for FNs bærekraftsmål i KS.

Kurset gir en innføring i hva bærekraftig utvikling er i Norge, og viser gode eksempler på bærekraftsarbeid fra ulike kommuner og fylkeskommuner. Både de med og uten erfaring med å jobbe med bærekraft vil ha nytte av kurset, som er gratis og åpent for alle på plattformen for KS Læring.

Vikens bærekraftsreise

I 2018 bestemte Vikens politikere at FNs bærekraftsmål skulle ligge til grunn for fylkeskommunens arbeid. Viken fylkeskommune utviklet derfor et obligatorisk bærekraftskurs med støtte fra BDO. Bærekraftskurset har gitt godt læringsutbytte for de ansatte. 

– Kurset har bidratt til større bevissthet om hvordan vi gjennom vårt daglige arbeid kan gjøre kommunesektoren mer bærekraftig, sier fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen.

Bærekraftmålene skal fortsette å være førende i nye Akershus, Buskerud og Østfold, og kurset skal fortsatt brukes når de nye fylkeskommunene etableres.

– Nå som det er vedtatt at Viken fylkeskommune skal oppløses, synes vi det er generøst og viktig at bærekraftskurset blir delt bredt med andre kommuner og fylker i landet. Vi er veldig glade for at KS har engasjert seg og bruker sin plattform til å gjøre kurset gratis tilgjengelig for alle kommuner i landet, sier Tina-Irene Luggens Amundsen, leder for bærekraftig samfunnsutvikling i BDO.

BDO har tilpasset kurset for at det skal passe for alle kommuner i Norge.

– Samarbeid er en av nøklene for å kunne nå FNs klimamål, og vi er svært glade for at vi kan bidra, legger Luggens Amundsen til.

Hopp rett ned til innholdet